Mázsa K., Horváth F., Balázs B., Bölöni J. és Aszalós R. (2009): A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum faállományának korosztály viszonyai erdőtörténeti összefüggésben. Természetvédelmi Közlemények 15: 347-357.

Összefoglalás

A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum faállományának korosztály viszonyai erdőtörténeti összefüggésben
Mázsa Katalin, Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Bölöni János és Aszalós Réka
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Összefogaló:
Tanulmányunkban a Vár-hegy erdőrezervátum magterületének faállomány-felvételezés eredményét vetettük össze az erdő történetével. A következő kérdéseket vizsgáltuk: 1. Milyen hatások érték a mai erdőrezervátum erdőállományát a tervszerű erdőgazdálkodás kezdetétől napjainkig? 2. Ezekre a hatásokra hogyan változtak a faállomány korosztály-viszonyai és fafaj-összetétele? A mai erdőképre ható események négy korszakra szakaszolhatók: 1) az üzemtervezést megelőző 2) az első üzemterv által meghatározott 3) a II. világháború majd az állami erdő üzemtervezése által meghatározott és a 4) a védetté és erdőrezervátummá nyilvánítást követő időszakra. Ezzel összhangban négy korosztályt lehetett elkülöníteni. A 100 évnél idősebb tölgyes állománnyal szemben, a középkorú és fiatal korcsoportokban mindhárom tölgy faj (Quercus petraea; Q. cerris; Q. pubescens), de elsősorban a kocsánytalan tölgy aránya sokkal kisebb, ezzel szemben a magas kőris (Fraxinus excelsior), a mezei juhar (Acer campestre) és a gyertyán (Carpinus betulus) aránya jelentősen magasabb. Az erdő szerkezete több korosztályossá, elegyesebbé és változatosabb szerkezetűvé alakult, amelynek következtében természetvédelmi jelentősége kiemelkedő.

Megjegyzések

A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum faállományának korosztály viszonyai erdőtörténeti összefüggésben
Mázsa Katalin, Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Bölöni János és Aszalós Réka
(Az V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia kötete, Nyíregyháza, 2008. november 6-9.)

Tartalom:
Bevezetés
Módszerek
Erdőtörténet
Felhasznált faállomány-szerkezeti jellemzők
Korcsoportok megállapítása és értékelése
Eredmények
Erdőtörténet és a faállomány jellemző korcsoportjai
160 évesnél idősebb magszóró fák korcsoportja (KOR1) - az üzemterv szerinti gazdálkodás előttről maradt hagyásfák
Az állományalkotó 100-130 éves tölgyek korcsoportja (KOR2) - az üzemtervezésre történő áttérés időszakából származó fák
Középkorú, 50-70 éves korcsoport (KOR3) - a 20. század közepi kisebb kiterjedésű vágások után, spontán úton vagy pótlások révén létrejött korosztály
Természetes regenerációval keletkezett fiatalosok 20-40 éves korcsoportja (KOR4)
Értékelés
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Stand survey and forest history study of mature oak forest in the Vár-hegy Forest Reserve (Felsőtárkány) (angol nyelvű összefoglaló)
Függelék

felhagyás, védett erdő, erdőfejlődés, fafaj-összetétel, Quercus, Acer campestre, Fraxinus excelsior

Lelőhely
ER Archívum (2009/P-009/1, 2009/P-009/2)
Erdőrezervátumok