Vojtkó A. (1992): A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr., 17: 139-150.

Összefoglalás

A délnyugati Bükk dolomitnövényzetének előzetes vizsgálata
A dolomit alapkőzet alárendelt szerepű a Bükk hegységben a triász mészkőtömbhöz képest, így jelentősége különleges sajátosságaiból adódik. A kőzet geomorfológiai tulajdonságai révén olyan mikroklímát alakít ki, amely nehezen engedi beerdősülni a dolomit lejtőket. A déli-délnyugati oldalakon ennek következtében páratlan fajgazdagságú, szubmediterrán jellegű nyílt és zártabb gyepek uralkodnak, váltakozva bokorerdő és tölgyes foltokkal.
Az Északi-középhegységben még nem történtek vizsgálatok a dolomitnövényzetre vonatkozólag, csupán utalásokat találhatunk (Suba et al. 1982, Bakalárné et al. 1982-83) a Cypripedium calceolus termőhelyjellemzése kapcsán. Ezt a hiányt felismerve kezdtünk vizsgálatokat a Déli-Bükkben: a Várhegy-Csákpilis és Miklós-hegy-Keréktörő-hegy dolomitnövényzetén. Részleges eredményként két, a Bükk hegységből eddig még nem említett növénytársulásra hívjuk fel a figyelmet: Cotino-Quercetum pubescentis, Seslerietosum hungaricae (bükkense), Seslerio-Quercetum pubescenti-petraeae.

Megjegyzések

Címszavazva - VA

Lelőhely
ER Archívum (1992/P-001)
Erdőrezervátumok
Első szerző
Vojtkó András