Beadtuk előpályázatunkat az NKFP-re!

Nyomtatóbarát változatPDF version
2004-05-11
Horváth Ferenc és Bidló András

"A pannon régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése Magyarország erdőrezervátum-hálózatában" címmel elkészítettük és beadtuk előpályázati anyagunkat a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok 2004. évi pályázati felhívására.
A Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program 2004. évi pályázati felhívására "A pannon régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése Magyarország erdőrezervátum-hálózatában" címmel elkészítettük és beadtuk előpályázatunkat.

A tervezett projekt fő célkitűzései:

Faállományszerkezeti, erdődinamikai, biodiverzitási, genetikai, termőhelyi és távérzékelési alapkutatások – felmérés, újrafelmérés és értékelés – erdőrezervátumok magterületén és a kezelés alatt álló védőzónában. A faállományszerkezet – holtfa – biológiai gazdagság – termőhelyi körülmények – erdőtörténet és erdőkezelés kapcsolatrendszerének feltárása és összehasonlító értékelése Magyarország teljes erdőrezervátum-hálózatában.

Állandósított mintavételi hálózat kialakítása erdőrezervátum területeken a hosszú távú erdőmonitorozás megalapozása érdekében; erdőrezervátumokra vonatkozó adatbázisok, információs központ és archívum létrehozása, fejlesztése és szolgáltatása az erdőökológiai, erdődinamikai és inter-diszciplináris kutatások támogatására

Az erdőrezervátum-kutatás erdőökológiai eredményeinek szemléletformáló bemutatása és ismertetése az erdőgazdálkodás, természetvédelem szakembereinek és a társadalomnak

A projekt megvalósítására létrehozott konzorcium:

NYME Környezettudományi Intézet (NYME KTI), Sopron

Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI), Budapest

MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete (MTA ÖBKI), Vácrátót

NYME Termőhelyismerettani Tsz. (NYME TI), Sopron

NYME Földmérési és Távérzékelési Tsz. (NYME FT), SopronA projekt vezetője:

Dr. Mátyás Csaba intézetigazgató egyetemi tanár