Szűk körben, baráti hangulatban vitázva (MVP FAÁSZ értékelése ...)

Nyomtatóbarát változatPDF version
2005-11-25
HF

Alig néhány órája búcsuztunk el egymástól, ilyenkor lehet ellazulni (különösen a szervezőknek :) - vagy ilyenkor lehet beszámolni frissen szerzett élményeinkről? - Személyes benyomásaimat hadd osszam meg az érdeklődőkkel! ("A faállomány-szerkezet mintavételi pontokban javasolt felmérési módszerének értékelése és vitája", Vácrátót, 2005 november 24-25.)

Nem vállalkozom emlékeztetőre, nem vállalkozom krónikaírásra! Csak arra, hogy frissen szerzett személyes benyomásaimat egy lendülettel lejegyezzem ("ahányszor csak jólesik" - mondja mostanában valami hülye reklám).

Mindannyiunknak jól estek Láng Edit barátságos szavai és sablonokat mellőző gondolatai (Török Katalin igazgatót helyettesítette az értekezlet megnyitásával). Ha jó az emlékezetem, először méltatta az Erdőrezervátum Programot nyilvánosan - egy felelős vezető barátságos megnyilatkozása jó közhangulatot teremt.

Baráti és erdőszerető társaság gyűlt össze: Bidló András (NyME), Bölöni János (ÖBKI), Brolly Gábor (NyME), Gergely Zoltán (ÁESZ), Góhér Zoltán (NyME), Horváth Ferenc (ÖBKI), Horváth Tamás (NyME), Jelitai Edit (Cserénfa), Lellei László (UNIGIS), Mányoki Gergely (PTE), Mázsa Katalin (ÖBKI), Ősz Gusztáv (ÁESZ), Papp Orsolya (Érd), Szmorad Ferenc (ANPI), Tanács Eszter (SZTE), Veperdi Gábor (NyME), Vitális Anikó (NyME), Zakariás Éva (NyME). Többen szerettek volna eljönni, de nem tudtak: Aszalós Réka (ÖBKI), Czájlik Péter (VITvK), Illés Gábor (ERTI), Kelemen Kristóf (ELTE), Kovács Gábor (NyME), Kovács Norbert (NyME), Ódor Péter (ELTE), Sódor Márton (KvVM TvH), Tobisch Tamás (ERTI) - ha úgy tetszik: "igazoltan távol, lélekben jelen".

A csütörtöki programunk nyugodtan és terveink szerint ment le: rá kellett hangolódnunk egymásra, a területekre (Hidegvíz-völgy, Kékes és Vár-hegy Erdőrezervátum), és persze a témára. Valljuk be, hogy nagyon fontos - de meglehetősen speciális témát választottunk magunknak! Veperdi Gábor lányai igen frappáns előadást kerekítettek (nekem csalódást csak az okozott, hogy minden erőfeszítésem ellenére is állandóan összetévesztem Őket egymással - ez nekem már úgy látszik nem fog sikerülni, kétségbeejtő!)

A péntek délelőtti program hozta a "betervezett" szellemi pezsgést. Bölöni Janó, Veperdi Gabi és HF nyújtottuk a muníciót, az első eredmények esettanulmány jellegű bemutatását. A társaság nagyon figyelt, nemegyszer visszakérdezett és persze azonnal kiszúrta gyenge pontjainkat is (hiszen még mindig elkövettünk néhány szakmai hibát: BJ és HF), továbbá egész jól körvonalazódtak szemléletbeli különbségeink (az erdőbecslés világos célú, letisztult tudomány; míg mi, "ökológusok" még nem fogalmaztuk meg elég pontosan, hogy mit is szeretnénk) és tudásbeli hiányosságaink (az erdőbecslés sokmindent tud a gazdasági erdőkről és pontosan képez néhány fontos átlagmutatót; a belső mintázatokról azonban vajmi keveset tudunk). Hogy a hibáinkat ne kendőzzem el: nem mindig számolunk korrektül a szögszámláló próba eredményeivel, a statisztika törvényeit pedig még mindig nem tiszteljük eléggé! Tehát: milyenek az erdő mintázatai? Mindennek milyen következményei vannak a mintavételre és az eredményekre nézve?

Többször szembesültünk azzal is, hogy a mintavételes eljárások jó áttekintést adhatnak ugyan, de csak "áttetsző fátyolon" keresztül láthatjuk azt, amit látni szeretnénk (sejtelmes világ?). Az is többször felmerült, hogy talán többféle mintavételi módszert is alkalmazhatnánk (természetesen több érv és ellenérv is hozható). Legfontosabbnak most azt érzem: ennek a módszernek a fejlesztését mihamarabb zárjuk le!

Végülis mire jutottunk?

Jól éreztük magunkat.
Újabb inspirációt és lendületet kaptunk a további munkához.
Megfogalmaztuk és rangsoroltuk az MVP FAÁSZ módszerhez kapcsolódó aktuális feladatainkat (mi, itt és most):
- Az MVP FAÁSZ módszer további feljesztése és lezárása (15 pont).
- A hosszú távú vizsgálatosorozat fő kérdésfeltevésének keretein belül, a specifikusabb kérdések (1) - az MVF FAÁSZ módszer megfelelő komponenseinek (2) - valamint a megfelelő válasz (3) hármasának összerendelése (9 pont).
- A számítások helyenként még kérdéses vagy vitatott módszereinek tisztázása és fejlesztése (8 pont).
- Az ERDŐ+h+á+l+ó keretein belül végzett/tervezett felmérések (FAÁSZ, TALAJ, BOTANIKA, LÉGI ...) tematikus illesztése, "hézagmentesítése" ill. a lehetséges hézagok előrelátó elkerülése (5 pont).
- Annak vizsgálata, hogy a faállományszerkezetnek mely jellegzetességei utalnak folyamatokra, változásokra (5 pont).
- A faállomány-szerkezet standard elemzési csomagjának meghatározása (3 pont).
- A FAÁSZ-osztályozás fejlesztése (3 pont).
- A faállomány-szerkezeti eredmények használhatóságának, tanulságainak átvitele az erdőművelési gyakorlatba (2 pont).
- A FAÁSZ és a természetesség viszonyának vizsgálata (1 pont).
- A FAÁSZ és az erdőtörténet összefüggéseinek vizsgálata (0 pont).
- A FAÁSZ és az üzemtervek "tudásának" összehasonlítása (0 pont).
folyt. köv...