Megalakult a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság

Nyomtatóbarát változatPDF version
2005-02-26
Horváth Ferenc és Mázsa Katalin

Megtartotta alakuló ülését a 6/2004. KvVM utasítás alapján létrehozott Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság. Előzmények, tagok és meghívottak ...
Megtartotta alakuló ülését a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság, amelynek létrehozását hosszas előkészítő munka előzött meg.

Az erdőrezervátum program a természetvédelem - az erdőkutatás - az erdőgazdálkodás; egyetemek - kutatóintézeteik - múzeumok - nemzeti parkok - gazdálkodók - minisztériumok, tárcák - társadalmi szervezetek ... közös és hosszú távú ügye! Ezért kiemelkedően fontos a bizottság létrehozása, megalakulása és különösen fontos lesz a bizottság hosszú távú eredményes működése.

Érdemes pár szót ejteni az előzményekről is. Társadalmi kezdeményezésre született meg 1991-ben a 3581/1991. sz. kormányhatározat, amely az FM és a KTM feladatává tette az erdőrezervátum hálózat kijelölését és fenntartását. A KTM-TvH Élővilágvédelmi Főosztálya 1992-ben kezdeményezte egy országos feladatkörű erdőrezervátum bizottság létrehozását, majd az érintett két tárca együttműködve megalakította a KTM-FM Országos Erdőrezervátum Bizottságot (OEB). Az akkori OEB tagjai: Agócs József (EFE), Barátossy Gábor (OEE), dr. Bondor Antal (ERTI), Csóka Péter (ERSZ), Czájlik Péter (Magyar ER Alapítvány), dr. Csapody István (FNPI), dr. Fekete Gábor (MTA ÖBKI), dr. Halupa Lajos (ERTI), Holdampf Gyula (FM), dr. Király László (EFE), dr. Kovács Mátyás (KTM), dr. Mátyás Csaba, elnök (EFE), dr. Mészáros Ferenc (TTM Állattár), dr. Papp Tivadar (Mecseki EFAG), Sánta Antal (KTM), dr. Simon Tibor (ELTE), dr. Somogyi Zoltán (ERTI), dr. Temesi Géza (KTM), dr. Varga Zoltán (KLTE), Waliczky Zoltán (MME).

Az OEB egy szakmai előkészítő, operatív munkacsoportot (Mátyás Csaba, Agócs József, Czájlik Péter, Halupa Lajos, Simon Tibor és Temesi Géza), továbbá a KTM-TvH területi igazgatóságai szerint regionális munkacsoportokat állított fel, amelyekben a természetvédelem, az erdőtervezési irodák, az erdőfelügyelőségek és az erdőgazdálkodók képviselői vettek részt. Az erdőrezervátumok területi kijelölésére vonatkozó egyeztetett javaslatok kidolgozása volt a fő cél. Az OEB megszervezte a kijelölésre javasolt területek szemlézését és két tudományos vitaülést tartott Sopronban ("Az erdőrezervátumok célja és létesítésük alapelvei", 1992), majd Gyöngyösön ("Az erdőrezervátum-kutatás módszertana", 1993). Az OEB 1993 év végéig dolgozott aktívan - ennek eredményeként született meg az erdőrezervátum-hálózat kijelölésére vonatkozó javaslat.

Az erdőrezervátumok jogi helyzetének tisztázását az 1996. évi LIII. és LIV. törvények rendezték, de a területek védetté és erdőrezervátummá nyilvánítása még folyamatban van.

Az OEB megújítására 2000/2001-ben történt kísérlet Czájlik Péter (Vásárhelyi István Természetvédelmi Kör) indítványa alapján, eredménytelenül. A kudarc tanulságaként azonban nyilvánvalóvá vált, hogy magasabb államigazgatási szinten szükséges biztosítani egy ilyen bizottság létrehozását és működését.

Újabb társadalmi kezdeményezésre és az erdőrezervátum-kutatók egyetértésével, valamint a KvVM TvH vezetésének támogatásával 2002/2003 folyamán történtek előkészületek egy tárcaközi bizottság, majd - amikor ez a tárcaközi egyeztetések során meghíusult - egy miniszteri szakértői bizottság megalakítására.

A Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottságot Dr. Persányi Miklós "A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 6/2004 (K.V. Ért. 3.) KvVM utasítása a Ramsari Egyezmény Magyar Nemzeti Bizottság és a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottság létrehozásáról" miniszteri utasítással hozta létre 2004. október 11-én.

A bizottság alakuló ülésére 2005 február 15-én került sor. A bizottság rendes tagjai: Balogh László (BfNPI), Dr. Borhidi Attila akadémikus (MTA ÖBKI), Bús Mária (OEE), Czájlik Péter (VITvK), Duska József (BNPI), Frank Tamás (MME), Gémesi József (ÁPV Rt.), Gulyás Levente (WWF Magyarország), dr. Koloszár József (NYME EMK), dr. Madas Katalin (ÁESZ), dr. Marton István (FVM), Dr. Solymos Rezső akadémikus (ERTI), dr. Standovár Tibor (ELTE), dr. Temesi Géza (KvVM TvH), Varga Béla (PSH), szavazati joggal nem rendelkező állandó meghívottak dr. Bartha Dénes (NYME EMK), dr. Führer Ernő (ERTI), Horváth Ferenc (MTA ÖBKI), dr. Kovács Mátyás (KvVM TvH), dr. Mázsa Katalin (MTA ÖBKI - TvH), Sódor Márton (KvVM TvH).

Az alakuló ülést Sódor Márton főosztályvezető vezette le. A résztvevők bemutatkozásuk során kifejezték nyitottságukat a párbeszédre és együttműködésre. Megvitatták és elfogadták a bizottság küldetését és működését szabályozó ügyrendet, majd megválasztották Dr. Borhidi Attila akadémikust a bizottság elnökének és dr. Mázsa Katalin tudományos főmunkatársat titkárnak, végül megállapodtak a következő ülés előkészítésében és időpontjában.