Kósa-Kovács M. (2009): A Vár-hegyi erdőrezervátum talajgomba közösségeinek környezetvédelmi és természetvédelmi értékelése. [TDK dolgozat]. Kézirat, Gödöllő

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Kósa-Kovács M. (2009): A Vár-hegyi erdőrezervátum talajgomba közösségeinek környezetvédelmi és természetvédelmi értékelése. [TDK dolgozat]. Kézirat, Gödöllő
Rövid hivatkozás: 
Kósa-Kovács (2009)
Első szerző: 
Kósa-Kovács Míra
Év: 
2009
Összefoglalás: 

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környzettudományi Kar
Környzetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék
A Vár-hegyi erdőrezervátum talajgomba közösségeinek környezetvédelmi és természetvédelmi értékelése
Tanszékvezető:
Dr. Kriszt Balázs, egyetemi docens
Belső konzulens:
Dr. Dobolyi Csaba, tudományos főmunkatárs
Készítette:
Kósa-Kovács Míra
Gödöllő, 2009

biodiverzitás: gomba, zuzmó
erdőszerkezet: közösség(szerkezet)
talaj - termőhely
taxonómia
Megjegyzések: 

Szent István Egyetem
Mezőgazdaság- és Környzettudományi Kar
Környzetvédelmi és Környezetbiztonsági Tanszék
A Vár-hegyi erdőrezervátum talajgomba közösségeinek környezetvédelmi és természetvédelmi értékelése
Tanszékvezető:
Dr. Kriszt Balázs, egyetemi docens
Belső konzulens:
Dr. Dobolyi Csaba, tudományos főmunkatárs
Készítette:
Kósa-Kovács Míra
Gödöllő, 2009

Tartalom
1. Bevezetés és célkitűzések
2. Irodalmi áttekintés
2.1. Az erdőrezervátumok természetvédelmi jelentősége
2.2. Az erdőrezervátum-kutatás európai és hazai szervezetei
2.3. A vizsgált terület elhelyezkedése
2.4. A Vár-hegy története
2.5. A táj jellemzése
2.5.1. A táj domborzati viszonyai
2.5.2. A terület geológiai viszonyai
2.5.3. A terület talajviszonyai
2.5.4. A terület meteorológiai viszonyai
2.6. Gombaközösségek a talajban
2.7. Termofil gombák. Rendszertani és ökológiai áttekintés
2.8. Komposztálás
3. Anyagok és módszerek
3.1. Mintavétel
3.2. Inkubáció nedveskamrában
3.3. Tenyésztéses vizsgálatok
3.4. Táptalajok
3.5. Alkalmazott statisztikai módszerek
4. Eredmények
4.1. Gombák mennyisége növénytársulások talajában
4.1.1. Mezofil gombák
4.1.2. Termofil gombák
4.2. Termofil gombafajok a Vár-hegyi erdőrezervátum talajában
4.3. Avarlakó termofil gombák
4.4. Termofil gombaizolátumok ökofiziológiai tulajdonságai
5. Eredmények értékelése
5.1. Mezofil gombák jelenléte növénytársulások talajában
5.2. Termofil gombák jelenléte növénytársulások talajában
5.3. Termofil gomba közösségek fajösszetétele
5.4. Rhizomucor sp. Te021 jelű izolátum taxonómiai helyzete
5.5. Ökofiziológiai tulajdonságaik környezetvédelmi jelentősége
6. Összefoglalás
7. Köszönetnyilvánítás
8. Irodalomjegyzék
9. Mellékletek
10. Nyilatkozat

Címszavazva - GE

Lelőhely: 
ER Archívum (2009/D-005)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2010-01-18