Mányoki G. (2004): Módszertani jellegű faállományszerkezeti alapkutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Kézirat, Vácrátót

Összefoglalás

XXVII. OTDK Biológia Szekció
Módszertani jellegű faállományszerkezeti alapkutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén
Készítette: Mányoki Gergely, biológia szak Pécsi Tudományegyetem
Témavezető: Prof. Dr. Borhidi Attila, PTE TTK Biológiai Intézet, Növénytani Tanszék, egyetemi tanár
Külső konzulens: Horváth Ferenc MTA ÖBKI, tudományos munkatárs
Pécs, 2004

Megjegyzések

XXVII. OTDK Biológia Szekció
Módszertani jellegű faállományszerkezeti alapkutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén
Készítette: Mányoki Gergely, biológia szak Pécsi Tudományegyetem
Témavezető: Prof. Dr. Borhidi Attila, PTE TTK Biológiai Intézet, Növénytani Tanszék, egyetemi tanár
Külső konzulens: Horváth Ferenc MTA ÖBKI, tudományos munkatárs
Pécs, 2004

Tartalom
Általános bevezetés és a vizsgálatok háttere
Célkitűzés
Az Erdőrezervátum-program alapvető és általános, kutatásaimat is meghatározó célja
Kutatásaim alapvető és általános célja
Kutatásaim konkrét célja
Anyag
A területválasztás
A Ropolyi ER és földrajzi régiójának általános, nagy léptékű jellemzése
A terület növényföldrajzi helye és erdei vegetációja
A mintaterület általános jellemzése
A mintaterület két fő állományképző fafajának vázlatos ismertetése
A montán bükkösök erdőfejlődése és életciklusai (Czájlik 2002)
Eszköz és módszer
A vizsgálatok módszertanának lényegi elemei és szintjei
A légifelvétel-elemzéshez használt anyag és az ehhez választott módszer
A mintaterület megválasztásának módja, helyét és miértjét tekintve
Az ER általános jellemzéséhez alkalmazott vegetációtérképezés módszere
A célorientált faállomány-szerkezeti vizsgálatokhoz alkalmazható és alkalmazott terepi módszerek
A topográfiai pozícionálásnak és a dendrometrikus paraméterek felvételének módszerei, eszközei és menete
A kutatás potenciális és aktuális terepi felvételi paramétereinek áttekintése szakirodalmak alapján
A kapott terepi adatok információ-tartalma és kiértékelésének módja
Eredmények és értékelésük, megvilágításuk
A legfontosabb felveendő paraméterek
A Ropolyi ER faállományának és természetvédelmi problémáinak értékelése légifelvétel alapján
A terepi bejárások és általános állapotfelmérések során tett természetvédelmi vonatkozású megfigyelések
A vegetációtérképezés eredménye és a terület ez alapján való vázlatos ismertetése
A mintaterület faállomány-szerkezeti felmérésének eredményei
Általános, felvételi paraméterek alapján történő értékelés
A faállományszerkezet lombkorona-vetületi térkép alapján történő értékelése
Általános megállapítások és összefüggések a MAG/d130 összefüggés szerint
Általános megállapítások a szociális helyzet szerint
Az átlagos koronaátmérőnek d130-al és magassággal való összefüggései szociális helyzetek és fafajok szerint
Az eredmények összegzése és a kutatás fontosságának megvilágítása
Irodalomjegyzék
Köszönetnyilvánítás
Mellékletek
1. Magyarország erdőrezervátumainak és a Ropolyi ER-nak az elhelyezkedése
2.-3. A Linear Lookup-al módosított légifelvétel
4. EOV 1:10000-es térkép, 23-431-es szelvény, a Ropolyi ER
5. A koronavetületi térkép, feltüntetve rajta leképezésének 4 (ill. 5) alappontját (É/előre, K/jobbra, D/hátra, NY/balra)
6. A mintaterület koronavetületi térképei fafaj és szociális helyzet szerint
7. Magasság ás d130-gyakorisági eloszlások fajok és SZH helyzetek szerint
8. Összehasonlító értékelés: d130 - magasság - átlagos koronaátmérő - SZH összefüggései
9. A fák magassága és átlagos koronaátmérője a mellmagassági törzsátmérő függvényében, fafajokra és szociális helyzetekre, illetve élő-, és holtfára
10. A mintaterület képe
11. A faegyed-alapú faállomány-szerkezeti felvételezés adatbázisa
12. A szociális helyzetek magasságok szerinti eloszlása

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2004/D-005)
Erdőrezervátumok