Tanács E. (2005): A termőhely-növényzet kapcsolat, az erdőtörténeti háttér és a faállomány-szerkezeti jellemzők vizsgálata a Haragistya–Lófej Erdőrezervátum területén - ELLENŐRIZNI KELL!

Összefoglalás

Haragistya–Lófej Erdőrezervátum, térinformatika, termőhelyi mintázatok, erdőtörténet, faállomány-szerkezet, 50 x 50 m-es "erdő+háló" alkalmazása

Megjegyzések

A 2005-ben induló vizsgálatsorozat (légifotók, régi térképek és erdészeti üzemtervek, interjúk alkalmazásával) vizsgálja az egykori borzovai községhatárban (így a rezervátum teljes területe) erdőtörténeti hátterét. Egy kb. 150-200 ha-os területre (az 50 x 50 m-es "erdő+háló" hálópontjainak állandósítása után) elkészül az állományviszonyok, illetve a faállományszerkezet részletes felmérése. A felmérés az országosan alkalmazásra ajánlott metodika akceptálásával, illetve annak kismértékű kiegészítésével történik. A erdőtörténeti adatok, valamint a terepi felmérések anyagát térinformatikai módszerekkel elemzik, vizsgálva az egyes termőhelyi-környezeti tényezőkkel (földtani viszonyok, domborzat, talajtakaró, stb.) való összefüggéseket.


Címszavazva - VA

Lelőhely
Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék