Márialigeti S. (2007): Faállomány és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Kézirat, Budapest

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Márialigeti S. (2007): Faállomány és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Kézirat, Budapest
Rövid hivatkozás: 
Márialigeti (2007)
Első szerző: 
Márialigeti Sára
Év: 
2007
Összefoglalás: 

Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben
XXVIII. OTDK, Biológia Szekció
Márialigeti Sára
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Témavezető: Dr. Ódor Péter, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Budapest, 2007

biodiverzitás: moha
erdőszerkezet
Megjegyzések: 

Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben
XXVIII. OTDK, Biológia Szekció
Márialigeti Sára
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Témavezető: Dr. Ódor Péter, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
Budapest, 2007

Tartalom
Összefoglaló
Bevezetés és célkitűzések
Anyag és módszer
A kutatási terület bemutatása
Mintavételezés
Adatelemzés
Eredmények
Többváltozós módszerek - redundancia-analízis
Regressziós modellek
Mohafajszám
Specialista epixyl és epifiton fajok száma
Ásványi talajfelszínen élő mohák fajszáma
A fán élő mohák borítása
Ásványi talajfelszínen élő mohák borítása
Gyakori általános talajlakó és opportunista mohák borítása
Hypnum cupressiforme borítása
Polytrichum formosum borítása
Lophocolea heterophylla borítása
Pleurozium schreberi borítása
Gyepszint és mohaszint kapcsolata
Diszkusszió
Többváltozós elemzések
Regressziós modellek
Gyepszint és mohaszint kapcsolata
Kitekintés
Köszönetnyilvánítás
Irodalom
Függelék
1. Az elemzésben szereplő mohafajok hatbetűs kódjai és csoportosításuk eredménye
2.a. A mohák fajszámának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.b. A specialista epifiton és epixyl mohák fajszámának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.c. Az ásványi talajfelszínen élő mohák fajszámának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.d. A fán élő mohák borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.e. Az ásványi talajfelszínen élő mohák borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.f. A gyakori opportunista és talajlakó mohák borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.g. A Hypnum cupressiforme borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.h. A Polytrichum formosum borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.i. A Lophocolea heterophylla borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
2.j. A Pleurozium schreberi borításának összefüggései a modellben megjelenő változókkal
3. A terepi és a modellek által becsült értékek átlaga, szórása és a párosított t-próba eredménye (szignifikancia)

Lelőhely: 
ER Archívum (2007/D-001)
Típus: 
kézirat
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi
Katalógusbavétel időpontja: 
2008-05-14