stand structure

Publications
Year
Demeter, L, Á Bede-Fazekas ... F Horváth (2020) The legacy of management approaches and abandonment on old-growth attributes in hardwood floodplain forests in the Pannonian Ecoregion. Eur J Forest Res. 139:595–610 2020
Vandekerkhove, K. et al. (2018): Very large trees in a lowland old-growth beech (Fagus sylvatica L.) forest: Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites in Europe. Forest Ecology and Management 417: 1-17. 2018
Csépányi P., Magassy E., Kontor Cs és mtsai (2017): A 2014. decemberi jégkár okai és következményei a Pilisi Parkerdő Zrt. által kezelt erdőállományokra. Erdészettudományi Közlemények 7(1): 25-41. 2017
Nagy Csaba (2009): Erdészeti növénytan; Budapest 2009
Vandekerkhove, K. et al. (2009): When nature takes over from man: Dead wood accumulation in previously managed oak and beech woodlands in North-western and Central Europe. Forest Ecology and Management 258(4): 425-435. 2009
A. Bobiec; et al (2005): The Afterline of a Tree; WWF, Poland, Varsó 2005
Voloscuk, Ivan (2004): Tree species composition of natural geobiocoenoses in forest types in Slovakia; vol. 31, no. 2. (2004): 122-135; Folia Oecologica 2004
Ahrens, Werner: Die Erfassung von Waldstrukturen im Luftbild. Arbeitensleitung für Waldschutzgebiete in Baden-Württemberg. Freiburg, 2001 2001
Stichmann, W. et al. (1999): Buchennaturwald-Reservate - unsere Urwälder von morgen. NUA-Seminarbericht, Band 4. Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes Nordrhein-Westfalen. 1999
Hangler, Johannes és Liedlbauer, Melitta( 1998): Der Wald- das grüne Herz Österreichs; Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Salzburg 1998
Peters, R.(1997): Beech Forests; Kluwer Academic Publishers; Dordrecht, Boston, London 1997
Somogyi Z. (1994): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Környezet és Fejlődés 5(2): 39-42. 1994
Szabó Péter (1992): Erdeink főbb adatai; Környezet és Fejlődés, 1992(8-9):45-50 1992
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest 1983
Herpay I.(szerk)(1971): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei; 1970. év 1-2. szám, Sopron 1971
Nagy L. (1970): Angaben zu den Strahlungsverhältnissen des Waldes. Acta Climatologica, Szeged, 9: 49-58. 1970
Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P... (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131. 1969
Berényi D., Nagy L. (1968): Mikroklíma mérések az újszentmargitai védett erdőben és annak környezetében. Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Meteorológiai Intézetének Közleményei 23, 35-43. 1968
Leibundgut, Hans (1959): Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwäldern. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 110(3): 111-124. 1959
Simon Tibor (1957): Die Wälder des Nördlichen Alföld (Az Északi Alföld erdői) Budapest 1957
Manuscripts
Year
Horváth F. és mtsai. (2017) A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai. ER Archívum 2017/001/1;2 Vácrátót, Kézirat 2017
Mázsa K., Horváth F.: A Dédai-erdő Erdőrezervátum alapfelmérése 2014-ben; A Bockereki-erdő Erdőrezervátum ERDŐ+H+Á+L+Ó kitűzése; Erdőrezervátum-kutatók Baráti Találkozó megrendezése; Zárójelentés. Kézirat, Vácrátót 2015
Horváth Ferenc et al (2014): A Pilis-oldal Erdőrezervátum, ER-01 FAÁSZ és ÚJCS felmérés adatlapjai; Kézirat, Vácrátót 2014
Mázsa K. és Balázs B. [összeállította] (2007): Felsőtárkány állami erdő üzemterve 1976-1985. Kézirat, Vácrátót 2007
Jelitai E. (2005): Csókás-völgy Erdőrezervátum (63) - Eseménykövetés 2005 május 30 - június 2. Kézirat 2005
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron 2005
Szarvas P. (2005): Gemenci erdőrezervátumok. Kézirat, Pécs 2005
Baczó A. (2005): Erdőszerkezet és madárközösség kapcsolatainak vizsgálata 2005
Mátyás Csaba et al (2004): A Pannon Régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése...Kézirat, Sopron-Vácrátót-Budapest 2004
Archived Working Reports of NAT-MAN project (2000-2004) - URL: http://www.flec.kvl.dk/natman/ ... not accessible 2004
Ódor, Péter (2003): The importance of coarse woody debris for bryophyte vegetation of semi-natural beech forests 2003
Czájlik, Péter, Kata Kenderes, Tibor Standovár, Gábor Tímár (2003): Report on Site-based Permanent Plot, Second-phase and New Mapping Studies: Kékes Forest Reserve. NAT-MAN Working Report 51. 2003
Gálhidy L. (2000): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. VII. Országos... Kézirat, Szeged 2000
Gálhidy L. (1999): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. Kézirat, Budapest 1999
Czimber K. (1994): Digitális felületi modellek az erdészeti tervezésben 1994
Várady J. (1992): A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve. Kézirat, Sopron 1992