Várady J. (1992): A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve. Kézirat, Sopron

Abstract

A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve
Diplomaterv
Készítette: Várady József erdőmérnökjelölt
Sopron, 1992

Notes

A Pogány-Rózsás völgyek vízgyűjtő területén levő erdők állapotfelvételezési munkái és regenerációs terve
Diplomaterv
Készítette: Várady József erdőmérnökjelölt
Sopron, 1992

Tartalom
1. Előszó
2. Bevezetés
3. Néhány alapfogalom és ismeret
3.1. Az őserdő és az erdőrezervátum fogalma
3.2. Miért van szükség őserdőkre - erdőrezervátumokra?
3.3. Az őserdők elhelyezkedése Földünkön
3.4. A közép-európai erdőrezervátumok kijelölésének és kezelésének szempontjai
3.5. Erdőrezervátumok Magyarországon
4. A Pogány-Rózsás állapotának ismertetése
4.1. Földrajzi elhelyezkedés
4.2. Történeti áttekintés
4.3. Az itt működő ökoszisztéma állapotának jellemzése
4.3.1. Élettelen alkotók
4.3.1.1. Geológiai és domborzati jellemzés
4.3.1.2. Termőhelyi jellemzők
4.3.1.2.1. Éghajlat
4.3.1.2.2. Talajviszonyok
4.3.1.2.3. Hidrológiai jellemzés
4.3.1.3. Mesterséges létesítmények
4.3.2. Élő alkotóelemek
4.3.2.1. Növényvilág
4.3.2.2. Állatvilág
5. Regenerációs terv a Pogány-Rózsás vízgyűjtő-területre
5.1. A regenerációs terv elvi alapjai
5.1.1. A közép-európai ősbükkösök szerkezete
5.1.1.1. Térbeli szerkezet és kialakulásának folyamata
5.1.1.2. Néhány szó az anyag- és energia-forgalomról
5.1.2. A lehetséges hiányok és gátló tényezők felvételi sémája - minimumtényező
5.2. Az erdőrészletek komplex felvétele
5.2.1. A végrehajtásról általában
5.2.2. A felvételek eredményei
5.3. A terület egészére vonatkozó feladatok ismertetése
5.3.1. Vadlétszám
5.3.2. Utak, túristautak
5.3.3. Az állatvilág regenerációja
5.4. A terület felosztása a faállomány regenerációs foka szerint
5.4.1. Általános szempontok
5.4.2. A csoportok ismertetése és a besorolás indoklása
5.4.3. A részterületeken végrehajtandó feladatok
5.4.3.1. Erodált területek
5.4.3.2. Kor- illetve átmérőszerkezet hiányai, egyszintűség
5.4.3.3. Elegyfajok hiánya
5.4.3.4. Az 5B és a 61C részletek kezelési módja
5.4.3.5. A vízmosásokban elvégzendő feladatok
5.5. Állományszerkezeti felvételek
5.5.1. A felvételek előzményei
5.5.2. Az általam alkalmazott felvételi módszer leírása
5.5.3. A felvétel eredményei és összehasonlításuk
6. Néhány gondolat az országos erdőrezervátum-hálózatról
6.1. Szervezeti felépítés
6.2. Oktatás és kutatás az erdőrezervátum-hálózatban
6.2.1. Oktatás
6.2.2. Kutatás
6.3. A területek beosztásáról
7. Végszó
Felhasznált irodalmak jegyzéke
Mellékletek
-Táblázatok, grafikonok, fajlisták
1. Csapadékmérések évszakos adatai 1901-1940 átlagok (Diósjenő, Királyháza, Magas-Tax)
2. Csapadékmérések adatai 1951-1990-ig (Diósjenő)
3. Évi csapadék mennyisége és a 10 éves átlagérték, Diósjenő 1949-1990
4. Vegetációs időszak csapadékmennyisége és a 10 éves átlagértékek, Diósjenő 1949-1990
5. A források vízhozam (Q), hőmérséklet (T) és kémhatás (pH) mérésének erdményei
6. Források összvízhozamának százalékos megoszlása; 1989 nyár, 1989 ősz, 1990 tavasz
7. Források összvízhozamának százalékos megoszlása; 1989 nyár, 1990 nyár, 1991 nyár
8. A növényfajok felvételi helyeinek jellemző adatai
9. Edényes növényfajok listája
10. Korosztályviszonyok az egész területre vonatkozóan
11. Mohafajok listája
12. Gombafajok listája
13. Rovarfajok listája
14. Madárfajok listája
15. Az erdőrészletek komplex felvétele
16. Az állományszerkezeti felvételek adatai
17. Az eloszlás görbék a három adatsor alapján
-Fényképek (CD-n)
1. Pogányvári völgy
2. Rózsás völgy
3. A Rózsási oldal tavasszal
4. A Rózsási oldal nyáron - a Csóványos felhőben van
5. A Rózsási völgy alsó fele - jobb oldalon kulisszákba telepített VF látható
6. A Rózsási völgy alsó fele - nyáron
7. A Rózsási völgy alsó fele - ősszel
8. Pogányvári kaszáló
9. Kőfolyások - sziklafal és törmeléklejtő
10. Kőfolyások - nyáron
11. Hárs csokrok a kőfolyásban
12. Törmeléklejtő erdő - nyáron
13. Krioplanációs lépcső
14. Manókő
15. Kulisszák a Rózsási oldal felső felében
16. A kulisszás felújítóvágás során kitermelt állomány visszamaradt tuskója (kb. 1,3 m átmérőjű)
17. Hófúvások az egyik dózerúton
18. Hóolvadás
19. Rózsás patak tavasszal - jól láthatók a másodlagos medret alkotó sziklák, kövek
20. Rózsás patak télen - sok a vízre járó vad
21. Pogányvári patak
22. Bedőlt törzs mögött felhalmozódott hordalék
23. A készülő Tompson bukó
24. Ízletes vargánya - Boletus edulis
25. Fokhagymaszagú szegfűgomba - Marasmius scorodonius
26. Fehérlő vánkos moha - Leucobryum glaucum
27. Tölcsér zuzmó - Cladonia sp.
28. Kutya zuzmó - Peltigera sp.
29. Alhavasi varázslófű - Circaea alpina
30. Déli szirtipáfrány - Woodsia ilvensis
31. Sárga kövirózsa - Sempervivum hirtum
32. Szirti madárbirs - Cotoneaster integerrimus
33. Farkas boroszlán - Daphne mezereum
34. Barkóca berkenye - Sorbus torminalis
35. Taposott területen kialakult növénytársulás a Nagy-Mánán
36. Sziklaerdő
37. Kutyatej szender - Hyloicus euphorbiae
38. Nagy-színjátszó lepke - Apatura iris
39. Folyamirák - Astacus astacus
40. Szalamandra lárvák egy általunk kialakított élőhelyen - Salamandra salamandra
41. Mohával borított fatörzs (Neuwald)
42. Lábas lúcfenyő (Neuwald)
43. Lékben felnőtt természetes újulat
44. Lerágott "fiatalos"
45. Alapkőzetig letaposott talaj az egyik kulissza felújulatlan foltján
46. Az erózió mértékét mutató törzs - a háttérben heterogén átmérőjű állomány látható
47. Nagy-varsa gödör - jobb oldalon nagymértékű felületi erózió látható
48. Eróziós kísérleti terület
49. Három szintes vörösfenyves-bükkös
50. Felújulatlan folt az egyik kulisszában

Location
ER Archívum (1992/D-002/1, 1992/D-002/2, 1992/D-002/3)
Strict forest reserves