Száraz Péter (1981): Vegetációtanulmányok a Gerecse hegységben. Doktori értekezés, ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 50 old.

Abstract

A Gerecse hegység növényföldrajzával kevés botanikai munka foglalkozik. Florisztikai értékei ismertek, de vegetációjának - elsősorban erdőtársulásinak - ismerete hiányos. Dr. Seregélyes Tibor vezetésével dolgozik a "Gerecse-munkacsoport", 1974 óta vizsgálva a hegység vegetációját. E munka keretében született szakdolgozatok: Száraz (1976) a gyertyános-tölgyesekkel, Török (1977) a kartszbokorerdőkkel, Szollát (1978) a Gete-hegycsoport vegetációjával foglalkoznak. Jelen dolgozattal célunk a Fagetalia erdőtársulások (bükkösök és gyertáynos-tölgyesek) jellemzése,  összehasonlítása rokon társulásokkal és a Vértes valamint a Budai-hegység hasonló társulásaival.

Az erdők cönológiai vizsgálata igyekszik feltárni a társulások szerkezetét, a törvényszerűen ismétlődő fajegyütteseket. A gyertyános-tölgyes erdőket 84, a bükkösöket 16 cönolőgiai felvételet egyesítő tabellákkal jellemeztük.

Notes

A doktori dolgozat szkennelt oldalait a szerzőtől kaptuk meg (Illés Katalin és Horváth Ferenc megkeresésére), azonban a cönológiai felvételek tabellái nincsenek meg. A dolgozat szerzőnek nincsen meg.

Location
ER Archívum - digitális
Strict forest reserves