DINPI (2018) Jelentés a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi szakmai tevékenységéről. DINPI, Budapest, 137 old.

Abstract

NBmR monitorozás
- Pogány-Rózsás nagygomba felmérés
- Ócsai Turjános ER, Carici elongatae-Alnetum

Erdőrezervátum felmérés
- Pilis-oldal ER-ban sokcélú módszertan szerint (területhatárok tisztázása)
- Prédikálószék ER-ban sokcélú módszertan szerint (területhatárok tisztázása)
... mindkettőről rövid jellemzés