Mag Zsuzsa (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest

Abstract

Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben
Diplomamunka
Mag Zsuzsa, V. évf. biológus
Témavezető: Dr. Ódor Péter, PhD., ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék
2007

Notes

Tartalom:
1. Összefoglalás
2. Summary
3. Bevezetés
4. Anyag és módszer
4.1. Kutatási terület bemutatása
4.2. Mintaterületek kiválasztása
4.3. Madárállomány adatok felvétele
4.4. Faállomány adatok felvétele
4.5. Táji léptékű adatok felvétele
4.6. Felhasznált változók
4.7. Adatelemzés
5. Eredmények és megvitatásuk
5.1. Kompozíció
5.1.1. Faállomány-változók elemzése
5.1.2. Táji léptékű változók elemzése
5.2. Regressziós modellek
5.2.1. Fajszám
5.2.2. Abundancia
5.2.3. Harkály abundancia
5.2.4. Fekete harkály (Dryocopus martius)
5.2.5. Másodlagos odúlakó abundancia
5.2.6. Cinege abundancia
5.2.7. Kék cinege (Parus caeruleus)
5.2.8. Fenyvescinege (Parus ater)
5.2.9. Széncinege (Parus major)
5.2.10. Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus Collybita)
5.2.11. Csuszka (Sitta europea)
5.3. Faunisztikai megfigyelések
6. Következtetések
Köszönetnyilvánítás
Irodalomjegyzék
Függelék

Címszavazva - GE

Location
ER Archívum (2007/D-017)