biodiversity

Publications
Year
Erős, Tibor, Judit Petrovszki, Attila Mórocz (2023): Planning for sustainability: Historical data and remote sensing-based analyses aid landscape design in one of the largest remnant European floodplains. Landscape and Urban Planning 238 2023
Takács Rita, Tisza Balázs, Barabás Béla, Simó Tamás, Tóth Zsolt Marcell (2021): Amiről a fák suttognak/ What the Trees Whisper About. Filmdzsungel Stúdió, Budapest 2021
Cálix, M. et al. (2018): European Red List of Saproxylic Beetles. IUCN, Brussels, Belgium 2018
Ódor Péter (szerk.)(2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben; MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. 2015
Folcz T.; Hoczek L.(2013): Erdészeti állattan; Budapest 2013
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged 2013
Canullo R, Allegrini C-M, Campetella G (2012): Reference field manual for vegetation surveys on the conecofor LII network National programme of forest ecosystems control-unece ICP forests. Braun-Blanquetia, Camerino, 2012
Jasík, M. & Polák, P. (eds.)(2011): Pralesy Slovenska. FSC Slovensko, Banská Bystrica, 228 p. 2011
Kozak, J., Björnsen Gurung, A. & Ostapowicz, K. (eds.)(2011): S4C (Science for the Carpathians) - Research Agenda for the Carpathians: 2010-2015. Kraków 2011
M.Barna, J. Kulfan, E. Bublinec (2011): Buk a bukové ekosystémy Slovenska (Beech and Beech Ecosystems of Slovakia) Veda, Vydavatel'stvo Slovenskej akademie vied; Bratislava. 2011
Wilson J. Baston: The twelve theories of co-existence in plant communities: the doubtful, the important and the unexplored. Journal of vegetation Science, 22: (184-195), 2011 2011
Blasi, C. et al. (2010): Multi-taxon and forest structure sampling for identification of indicators and monitoring of old-growth forest. Plant Biosystems 144(1): 160-170. 2010
Blasi, C. (2010): Old-growth forests: An ecosystem approach. Introduction. Plant Biosystems 144(1): 128-129. 2010
Certain, G. és Skarpaas O: Nature Index. General framework, statistical method and data collection for Norway.NINA Report, 542. 47 pp. Oslo, 2010. 2010
European Environment Agency (2010): 10 messages for 2010 - Forest ecosystems. Copenhagen 2010
Koizumi, T., Okabe, K., Thompson, I., Sugimura, K., Toma, T. & Fujita, K. [eds.](2010): "The role of forest biodiversity in the sustainable use of ecosystem goods and services in agro-forestry, fisheries, and forestry". April 26-28, Tokyo, Japan 2010
Liira, J. & Kohv, K. (2010): Stand characteristics and biodiversity indicators along the productivity gradient in boreal forests: Defining a critical set of indicators for the monitoring of habitat nature quality. Plant Biosystems 144(1): 211-220. 2010
Manes, F., Ricotta, C., Salvatori, E., Bajocco, S. & Blasi, C. (2010): A multiscale analysis of canopy structure in Fagus sylvatica L. and Quercus cerris L. old-growth forests in the Cilento and Vallo di Diano Nat. Park. Plant Biosystems 144(1): 202-210. 2010
Marchetti, M. et al. (2010): Ecological portrayal of old-growth forests and persistent woodlands in the Cilento and Vallo di Diano National Park (southern Italy). Plant Biosystems 144(1): 130-147. 2010
Paillet, Y. et al. (2010): Compromises in Data Selection in a Meta-Analysis of Biodiversity in Managed and Unmanaged Forests: Response to Halme et al. Conservation Biology 24(4): 1157-1160. 2010
Manuscripts
Year
Molnár Csaba (2014): A Natura 2000 Erdők monitorozása, Északi-középhegység, Kézirat, Vácrátót 2014
Statutes of the E-Science and technology European Research Infrastructure Consortium for Biodiversity and Ecosystem Research "Lifewatch Eric"January, 2012. 2012
Memorandum of Cooperation Between.The Global Biodiversity Information Facility and Life Watch. 2010. Kézírat 2010
European Environment Agency (2008): European forests - ecosystem conditions and sustainable use. EEA, Copenhagen 2008
European Commission (2008): Management of Natura 2000 habitats. Luzulo-Fagetum beech forests 9110. Technical Report 22/24. 2008
Standovár T. (2007): Jelentés "A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében végzett fás társulásokra vonatkozó mintavételi módszerek terepi tesztelése" című kutatási téma végrehajtásáról. Kézirat, Gödöllő 2007
Ökológiai állapotfelmérés és természetvédelmi szempontú értékelés a Bereg és Borsa vízgyűjtőjére. 2007, Kézirat, Debrecen 2007
Tájtörténeti kutatások és elemzések végzése a Beregi-síkság területén. Zárójelentés. 2007, Kézirat, Nyíregyháza 2007
European Environment Agency (2007): Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe. Technical report, Copenhagen 2007
Ódor P, Bölöni J. Standovár T.: Vár-hegy Erdőrezervátum fajlista.ER Archívum, 2007/D-032/1, 2. Kézirat, Vácrátót, 2007 2007
Máté M. (2005): A tájhasználat hatásának vizsgálata az őrségi erdők fajkészletére nézve 2005
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron 2005
Mátyás Csaba et al (2004): A Pannon Régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése...Kézirat, Sopron-Vácrátót-Budapest 2004
DRAFT, Memorandum of Understanding for the implementation of a European Concerted Research Action designated as COST Action E... 2002
Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület (2002): Égeres láperdő (Thelypteridi-Alnetum) monitorozása az Ócsai Tájvédelmi Körzetben (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Budapest 2002
Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület (2002): Melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum pubescentis-petraeae Jakucs et Zólyomi 1928) monitorozása a Gödöllői Dombvidék TK területén (V. projekt) -Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Budapest 2002
European Community (2002): Second Report of the European Community to the Convention on Biological Diversity. Thematic Report on Forest Biodiversity. 2002
Kárpáti L, Mázsa K: Tájékoztatás a Hanságban induló élőhely rekonstrukcióról.A feljegyzést Mázsa Katalin készítette. 2001. Kézirat, Vácrátót. 2001
International Workshop on Market Creation for Biodiversity Products and Services.2001. Kézirat, Párizs 2001
Tschirley, Jeff: Terrestrial Ecosistem Monitoring Sites (TEMS) META-database.2000, Kézirat, Róma. 2000