Ökológiai állapotfelmérés és természetvédelmi szempontú értékelés a Bereg és Borsa vízgyűjtőjére. 2007, Kézirat, Debrecen

Printer-friendly versionPDF version
Reference: 
Ökológiai állapotfelmérés és természetvédelmi szempontú értékelés a Bereg és Borsa vízgyűjtőjére. 2007, Kézirat, Debrecen
Abstract: 

Mivel a madár és emlős felmérések a várhatóan ténylegesen hatásviselő fajok állományainak felmérésére és természetvédelmi szempontból is kiemelt jelentőségű védett és fokozottan védett fajok felmérésére irányultak, ezért a vizsgált területen előforduló összes összes védett fajra vonatkozóan nem szolgáltatnak releváns eredményeket. Ezért az alábbi összesítésből a védett madár és emlős fajok hiányzanak. Felmérési eredményeink szerint a Lónyai-erdő mélyvonulatairól 32 hazai védett és 5 Natura 2000 faj került elő.A Jándi-Gulácsi tározó területéről 1 fokozottan védett, 44 hazai védett és 5 Natura 2000 állatfaj került elő. A Barabási-tározó területéről 49 hazai védett és 8 Natura 2000 állatfaj került elő. A Lónyai belvíz tározó területéről 36 hazai védett és 5 Natura 2000 állatfaj került elő. A Lónyai-erdő mélyvonulatairól 32 hazai védett, 5 Natura 2000 állatfaj került elő.
2007-ben a tervezett árapasztó- és belvíztározók területén vegetációtérképezést végeztünk. A cél az árapasztás és belvíztározás esetén a víz által érintett értékesebb területek növényzetének kis léptékű, monitoring jellegű térképezése volt, amely alapállapot felvételnek is tekinthető a tervezett kezelést illetően. A három tározótérben és a Lónyai-erdőben mintegy 1000 ha erdő, 1000 ha gyep és 500 ha vizes élőhely vegetációtérképét készítettük el.
Az erdők térképezését április-május, a gyepek térképezését június-július, a vizes élőhelyek térképezését pedig június-augusztus hónapok során végeztük.
A tervezett Lónyai belvíztározóban 72 ha erdőt, 210 ha gyepet, a tervezett tározóban, valamint a tározó és a Lónyai erdő közötti területen 72 ha vizes élőhelyet, a tervezett Barabási tározóban 177 ha gyepet és 219 ha vizes élőhelyet, a tervezett Jánd-Gulácsi árapasztó tározóban 75 ha erdőt, 624 ha gyepet és 140 ha vizes élőhelyet, végül a Lónyai-erdőben mintegy 900 ha erdőt és 42 ha vizes élőhelyet térképeztünk fel.
A térképezés eredményeképpen összességében 220 vegetációs foltot különítettünk el és ábrázoltunk térképen a gyepeken. 491-et a vizes élőhelyeken és 212-t az erdőkben.
A felmért tervezett tározóterekben és a Lónyai-erdőben az alábbi védett növényfajokat találtuk:
- Rucaöröm (Salvinia natans)
- Gyilkos csomorika (Cicuta virosa)
- Buglyos boglárka (Ranunculuc polyphyllus)
- Sarkvirág faj (Platanthera sp.)
- Lápi csalán (urtica kioviensis)
- Réti őszirózsa (Aster sedifolius)
- Erdélyi csillagvirág (Scilla kladnii)
- Sziki kocsord (Peucedanum officinale)
- Tiszaparti margitvirág (Chrysanthemum serotinum)
- Békaliliom (Hottonia palustris)
- Kacstalan lednek (Lathyrus nissolia)
- Szálkás pajzsika (Dryopterys carthusiana)
- Nyári tőzike (Leucojum aestivum)
- Tavaszi tőzike (Leucojum vernum)
- Kígyónyelvpáfrány (Ophyoglossum vulgatum)

biodiversity
nature conservation
Location: 
ER Archívum (2007/D-034/1, 2007/D-034/2)
Típus: 
manuscript