Manuscripts & Documents in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts & Documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). The catalogue of the "Manusccripts & Documents" is also open for public.

order:
field_publ_ev
Yearsort ascending
Baczó A. (2005): Erdőszerkezet és madárközösség kapcsolatainak vizsgálata (More) 2005
Király G. (2005): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) kezdeti geodéziai munkái (részben) a 2005-ös Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron (More) 2005
Dani B. és Lehoczky I. (2004): Dávodi-erdő Erdőrezervátum (27) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs (More) 2004
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és Természetvédelmi Hivatal (2004): A természetvédelem erdészeti szakmai koncepciója és távlati fejlesztési feladatai. Kézirat, Budapest (More) 2004
Zsilvölgyi L. A. (2004): Állományátalakítások tervezése a Szilvásváradi Erdészet területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron (More) 2004
Lesku B. (2004): A Fraxino pannonicae-Ulmetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen (More) 2004
Takács G. [szerk.] (2004): Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Sarród (More) 2004
Vojtkó A. és Pozsonyi A. (2004): Corno-Quercetum társulás monitorozása a Bükk hegységben (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Eger (More) 2004
Mátyás Csaba et al (2004): A Pannon Régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése...Kézirat, Sopron-Vácrátót-Budapest (More) 2004
Bidló et al (2004): Termőhelyfeltárás a Szalafő "Őserdő" erdőrezervátum (ER-53) területén; Kézirat, Sopron (More) 2004
Standovár, T. (2004): Nature-based management of Beech in Europe – a multifunctional approach to forestry. Természetközeli gazdálkodás Európa bükkerdeiben (More) 2004
Mázsa K. et al (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest (More) 2004
Horváth F. et al (1999): Irányelvek, prioritások és feladatok 1999/2000-ben az erdőrezervátumok hosszú-távú fenntartási terveinek kidolgozásához; kézirat, Vácrátót (More) 2004
Bidló A., Gucsik A., Heil B., Illés G., Juhász P., Kovács G. és Varga Zs. (2004): Termőhelyfeltárás a Várhegy erdőrezervátum területén. Kutatási jelentés, Sopron (More) 2004
Mányoki G. (2004): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok és módszertani jellegű alapkutatások a Ropolyi erdőrezervátum területén. Kézirat, Pécs (More) 2004
Mányoki G. (2004): Módszertani jellegű faállományszerkezeti alapkutatások a Ropolyi Erdőrezervátum területén. Kézirat, Vácrátót (More) 2004
Lesku B. (2004): A Querco robori-Carpinetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen (More) 2004
Bidló A., Heil B., Kovács G. és Varga Zs. (2003): Termőhelyfeltárás a Várhegy erdőrezervátum területén. Kézirat, Sopron (More) 2003
Lesku B. (2003): A Salici pentandrae-Betuletum pubescentis és a Salici-Sphagnetum recurvi növénytársulás monitorozása (V. projekt részére átadott jelentés) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen (More) 2003
Mázsa K. és Borhidi A. [szerk.] (2003): Az 1998-99 évi erdőrezervátum felmérés és kutatási szempontú besorolás eredményeként elkészült adatlapok feldolgozása, összesítő tanulmány készítése. Kézirat, Vácrátót (More) 2003

Pages