Maros-hullámtér Erdőrezervátum

ER-14 (HU)
core area: 21.3 ha; buffer zone: 39.7 ha; total area: 61 ha
Storyline

Hullámtéri szántóra (vagy gyepre) telepített, gyenge természeti értékű (fajszegény és jellegtelen), gyakran elegyes (de egykorú), puhafás-keményfás jellegű, dús cserjeszintű és idegenhonos fajokkal fertőzött erdő. A Maros vidékre tipikus; egyenlőre különösebb erdődinamikai kérdéseket nem vet fel.
1999
"It is a forest planted on floodplain arable land (or grassland) of weak nature value (species poor and uncharacteristic), often mixed (but even-aged), softwood and hardwood stands with dense shrub layer and infected with alien species. It is typical of the Maros region; it does not yet raise special questions of forest dynamics."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]