Kiss R. (1975): Kocsányos tölgy fitomassza-produkciójának vizsgálata Újszentmargitán az IBP mintaterületen. ERTI, Budapest.

Abstract

A vizsgálatok kitűzött feladata a terresztris primer produkció törvényszerűségeinek tisztázása, a zárt erdőssztyeperdőtől (Galatello-Quercetum roboris) kezdve az erdős pusztaréten (Peucedano-Galatelletum punctati) és a szikes pusztaréten (Artemisio-Festucetum pseudovinae) át, a származék juhlegelőig (Achilleo-Festucetum pseudovinae) és a szántóföldi kultúrákig.

Táblázatok:
1. Kimutatás az Újszentmargitán létesített (ERTI 1974/75) kísérleti mintaterületekbe tartozó sorszámozott kocsányostölgy egyedekről
2. Fitomassza-produkció számítás adatai
3. Évgyűrű-elemzés
4. ERTI mintaterületek legnagyobb fáin fitomassza-produkció vizsgálatok

3 db fekete-fehér fotó

Notes

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából

Location
ER Archívum (1975/D-001)
Strict forest reserves