Bölöni János (szerk.)(2015): Tanulmányok a félszáraz tölgyesek ökológiai viszonyairól; MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 1.

Abstract

Tartalom:

Bölöni János: Előszó
Ádám Réka, Ódor Péter és Bölöni János: Állományjellemzők hatása a gyepszint fajösszetételére cseres-kocsánytalan tölgyes erdőkben
Aszalós Réka, Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Ódor Péter, Lengyel Attila, Kovács Gabriella és Bölöni János: A faállomány-szerkezet és összetétel változása egy középhegységi cseres-tölgyesben négy évtizedes felhagyás után
Bölöni János, Ádám Réka, Aszalós Réka és Ódor Péter: Holtfa az észak-magyarországi kezelt és felhagyott cseres-kocsánytalan tölgyesekben
Irodalomjegyzék
Köszönetnyilvánítás

Location
Er Archívum (2015/P-010)
First author
Bölöni János (szerk.)