Papp V.: Bükkösök természetközeli állapotát indikáló lignikol nagygombák a Juhdölgő-völgy Erdőrezervátumból. Mikol. Közlem., Clusiana 51(1):75-76. 2012

Abstract

A Juhdögő-völgy Erdőrezervátum a Vértes-hegységben, mintegy 80,8 ha-os (magterület 25,7 ha) területen található. Az élőhely meghatározó fái a bükk (Fagus sylvatica) és a tölgyek (Quercus cerris, Q. petraea, Q. pubescens). A bükkös állomány relatíve kis kiterjedésű, de jelentős mennyiségű holt faanyagot tartalmaz. Ennek köszönhetően a rezervátum számos, ritka, veszélyeztetett lignikol nagygombának szolgál életteréül. A bükkös élőhelyek természetközeli állapotának és természetvédelmi értékének meghatározására Christensen és mtsai (2004) 106 európai erdőrezervátum adatai alapján 21 lignikol indikátorfajt jelöltek ki. Az általuk összeállított listát több európai ország mikológusai is használják, ezáltal lehetőséget adva az élőhelyek összehasonlítására.
A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban élő lignikol nagygombák felvételezését 2010 őszén kezdtem, és a vizsgálatok még jelenleg is folynak. A területről ez idáig a 21 indikátorfajból 14 jelenlétét dokumentáltam. A pilotéciumos termőtestet képző fajok közül a Flammulaster limulatus, a F. muricatus, az Ossicaulis lignatilis és a Pluteus umbrosus fajokat sikerült kimutatni, valamint a Pholiota squarrosoides-t, illetve a Hohenbuehelia auriscalpium-ot, melyek Magyarországra újnak bizonyultak. A taplófajok közül a területen gyakori volt az Ischnoderma resinosum, valamint a Ceriporiopsis gilvescens, a C. pannocincta, a Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi), az Inonotus cuticularis és a Spongipellis delectans termőtesteit is sikerült megtalálni. A Hericium coralloides előfordulását több alkalommal is dokumentáltam. A reszupinátus termőtestet képző Mycoacia nothofagi-t pedig első alkalommal sikerült Magyarországról kimutatni. Az eddigi adatok alapján megállapítható, hogy a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol nagygombák szempontjából az ország egyik kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű élőhelye.

Notes

A poszter a kéziratok között, külön tételként található.


Címszavazva - VA

Location
ER Archívum (2012/P-001/1, 2012/P-001/2)
Strict forest reserves