Tóth-árok Erdőrezervátum

ER-40 (HU)
core area: 57.9 ha; buffer zone: 380.9 ha; total area: 438.8 ha
Storyline

Változatos, hegylábi helyzetű rezervátum, a magasabb részeken és a völgyekben kezelt, homogén bükkösökkel, a gerinceken ma már jobb szerkezetű nyílt és zárt tölgyesekkel, a sarjaztatott majd felhagyott hegylábi részeken (telepített) elegyetlen, egykorú cseresekkel és fenyvesekkel. A tájszerkezet igen változatos, a vadállomány jelentős.

1999
"It is a varied reserve located at foothill, with managed, homogeneous beech forests on the higher parts and in the valleys; with open and closed oak woodlands on the ridges having better structure now, with unmixed, even-aged turkey oak forests and pine woodlands on the coppiced then abandoned foothills (planted). The landscape structure is quite varied; the game stock is large."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]