Farkas-sziget 2. Erdőrezervátum

ER-18 (HU)
core area: 8.4 ha; buffer zone: 32.6 ha; total area: 41 ha
Storyline

Szikfásítási kísérleti célból ültetett, változatos, ám tájidegen fafajösszetételű állományok jellegtelen és szegényes élővilággal, homogén faállomány-szerkezettel (és invazív fafajokkal). ERTI kísérleti terület - az erdőrezervátum-kutatás céljaitól eltérő célkitűzésekkel.
1999
"This forest has been planted for the experimental afforestation of the saline areas, it is varied, but the stands have non-native tree species composition with uncharacteristic and poor wildlife, homogeneous stand structure (and invasive tree species). It is an ERTI (Forest Research Institute) experimental area – with aims that are different from the objectives of the forest reserve research."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]