Zólyomi B. és Tallós P. (1967): Galatello-Quercetum roboris. In: Zólyomi B. (szerk.): Guide der Exkursionen des Internationalen Geobotanischen Symposiums, Ungarn, Eger-Vácrátót, 62-63.

Abstract

A magyarországi IBP program keretében folytak növénytársulástani vizsgálatok az újszentmargitai "Tilos-erdőben", mely jellegzetes sziki erdőssztyep erdő (Galatello-Quercetum roboris). Ez zonális zárótársulásnak tekinthető ebben a térségben, az egykori ártéri területek és az alföldi löszhátak találkozásánál. Két, egymástól jól elkülönülő szubasszociációja van.

Location
ER Archívum (1967/P-005)
Strict forest reserves
First author
Zólyomi Bálint