Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest

Abstract

Tartalom: (A szöveghűség kedvéért eredeti helyesírással)
I. Előszó
II. A m. kir. gazdasági felügyelőségek és a gazdasági tudósitók 1913. évi munkabeosztása, illetve határidő jegyzéke és a bejelentett termésbecslések feljegyzésére szolgáló lap
III. Naptár az 1913. évre
IV. A gazdasági tudósitókról, és a m. kir. gazdasági felügyelőségekről általában
V. Utmutatás a tudósitások szerkesztéséhez:
a, Gazdasági tudósitás
b, Utasitás a m. kir. gazdasági felügyelőségek részére
VI. Minták:
a, A gazdasági tudósitók részére
b, a m. kir. gazdasági felügyelőségek részére
VII. A mezőgazdaságról és a mezőrendőrségről szóló 1894. évi XII. t.-cz- végrehajtása
VIII. hasznos tudnivalók a földmivelésügyi ministerium működésére vonatkozólag
IX. A m. kir. földmivelésügyi ministeriumnak és Magyarország mezőgazdasági intézményeinek rövid ismertetése, ügy- és személybeosztása
X. Hasznos tudnivalók a mezőgazdaság köréből
XI. A gazdasági tudósitók és m. kir. gazdasági felügyelők név- és lakásjegyzéke
XII. Betüsoros névjegyzékek
a, Gazdasági tudósitók
b, M. kir. gazd. felügyelőségek
c, M. kir. földmiv. ministerium és Magyarország mezőgazdasági intézményei
Előjegyzések 1913. április 1-től 1914. márczius 31-ig
Függelék:
1. Vasúti személydíjszabás a m. kir. államvasutak vonalain
2. Vasúti podgyász-díjszabások
3. Bérkocsik díjszabályzata
Betüsoros tárgymutató
A könyvben a "legelőrendtartás"-tól a vadászati , halászati szabályokig szinte minden, mezőgazdaságot érintő szabály megtalálható.

Location
ER Archívum (1913/P-001)