environmental protection

Publications
Year
Gallé László (2013): A szupraindividuális biológia alapjai: Populációk és közösségek ökológiája; Szeged 2013
Magyar Köztársaság Országgyűlése (2009): Az Országgyűlés 96/2009. (XII. 9.) OGY határozata a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról. Magyar Közlöny 2009(177): 44004-44193. 2009
Csányi V.(főszerk.)(2001): Magyar Tudomány; 2001/8; Budapest 2001
Telepy Katalin és Sterbetz István (1999): Ihlető természet; Védett természeti értékeink a magyar képzőművészetben; Budapest 1999
Lányi Gábor (1992): Jövőnk erdei; Környezet és Fejlődés, 1992 (8-9):3-5 1992
Papp Tivadar (1992): Rekultiváció a Pécsi Hőerőmű zagykazettáin; Környezet és Fejlődés, 1992(8-9): 39-41 1992
Zólyomi Bálint (1992): Az UNESCO nemzetközi bioszférakutatási programja; Környezet és Fejlődés, 1992 (2-3): 25-27. 1992
Gencsi Zoltán (szerk.) (1991): A Helyzet; Lap az erdőkért; A "Soproni Egyetem" különszáma; 3. évf. 1. szám N°3; Sopron 1991
Molnár Géza (szerk.)(1989): Zöld; Környezetvédelmi belső tájékoztató 1989 5. sz. 1989
Ábrahám Kálmán et al (1988): Zöld; A Környezetvédő Mozgalom Lapja; 1988. 1. szám 1988
Borbély József (szerk.)(1988): Soproni Egyetem; Az Erdészeti és Faipari Egyetem lapja; Természetvédelmi különszám, '88/3, Sopron 1988
Borbély József (szerk.)(1988): Soproni Egyetem; Az Erdészeti és faipari Egyetem lapja; '88/4, Sopron 1988
György Lajos és Gyulai Iván (szerk.)(1988): Zöld; Környezetvédelmi belső tájékoztató 1988/2 1988
György Lajos és Gyulai Iván (szerk.)(1988): Zöld; Környezetvédelmi belső tájékoztató 1988/3. 1988
Borbély József (szerk.)(1987): Soproni Egyetem; Természetvédelmi Különszám; '87 május, Sopron 1987
KISZ ELTE Bizottsága Természetvédelmi Klub (1984): Természetvédelem, 2. Oktatás; 1984
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest 1983
Halász Tibor et al (1976): Mátrai üdülőterület erdészeti tájrendezési programja; Budapest 1976
Gencsi L.(szerk.)(1975): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974. 3. sz. 1975
Kádár Zs. et al(1958): Erdészeti zsebkönyv, I. kötet; Bukarest 1958