Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest