Leány-völgy Erdőrezervátum

ER-61 (HU)
core area: 56.9 ha; buffer zone: 320.0 ha; total area: 376.9 ha
Storyline

Rendkívüli helyzetéből adódóan, kiemelkedő természeti értékű, nagyon változatos reliktumőrző terület (természeti szentély), amelyet a túlszaporodott muflonok kártétele rendkívül veszélyeztet. Kutatással sem szabad háborgatni.

1999

"As a consequence of its exceptional conditions, it is a very diverse, relic conserving area (nature sanctuary) of outstanding natural value, which is endangered by the damage of overabundant mouflons. It should not be disturbed even by research."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]