Ropolyi-erdő Erdőrezervátum

ER-26 (HU)
core area: 58.2 ha; buffer zone: 173.7 ha; total area: 231.9 ha
Storyline

Zselici ezüsthársas-bükkösök és illír gyertyános-tölgyesek találhatók a rezervátumban, amelynek területén nagy kiterjedésű fiatal állományok is vannak. Az idősebb állományok többsége is nemrég kezelt (pl. a hárs-újulat és cserjeszint visszoszorító célú tisztítása). A természetes fafajok jól újulnak, invázív fafajok nincsenek, a jó termőhelyen gyors erdődinamikai folyamatok várhatók. Az aljnövényzet természetközeli, a zavarástűrő-, vagy gyomfajok száma elenyésző, a vad létszáma viszont magas, az állományt itt is etetik.

1999
"Silver lime – beech forests and Illyrian hornbeam – oak forests of Zselic can be found in the reserve, and there are large areas of young stands too. Most of the older stands have been recently managed (e.g. clearing of the lime regeneration and shrub layer). The natural tree species are regenerating well, there are no invasive species, and fast forest dynamic processes can be expected on the good site. The undergrowth is near-natural, the number of ruderal or disturbance-tolerant species are minimal; however the game population is large, the stock is fed in this reserve also."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]