Bikafej Erdőrezervátum

ER-50 (HU)
core area: 74.5 ha; buffer zone: 211.1 ha; total area: 285.6 ha
Storyline

A lecsapolással tönkretett lápterületen pionír erdőfoltok, nagy részben (gyomos) magaskórósok és (gépi kaszálással kezelt) gyepek találhatók leromlott állapotban. A területen intenzív vadgazdálkodás (vadásztatás) folyik, a vadállomány túlságosan magas.

1999
"On the fen area damaged by drainage, pioneer forest patches, mostly tall-herb vegetation (weedy) and grasslands (mowed by machine) can be found in degraded condition. Intensive game management (hunting) is present in the reserve; the game stock is extremely large."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]