Dombosház Erdőrezervátum

ER-49 (HU)
Dombosház Erdőrezervátum (Mosoni-síkság)
core area: 83.2 ha; buffer zone: 204.4 ha; total area: 287.6 ha
Storyline

A kijelölt rezervátum magterületének jelentős része fátlan, ligetes, magaskórós "gyomtenger", ahol jelenleg is intenzív vadgazdálkodás (vadásztatás) folyik. Egy kisebb részén viszonylag jó állapotú égerláp - keményfás ligeterdő komplexum található. Az erdőrezervátummal szomszédos területen vizes élőhelyrekonstrukció kezdődött, amely kedvező kihatással lehet az erdő állapotára.

1999
"The main part of the core area of the appointed reserve is treeless, open, tall-herb vegetation full of weeds, where intensive game management (hunting) is present. Alder swamp – riverine hardwood forest complex in relatively good condition can be found on the minor part. Next to the forest reserve, wetland reconstruction has been started, which can have a positive impact on the condition of the forest."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]