Pataj Erdőrezervátum

ER-67 (HU)
Pataj Erdőrezervátum (Hevesi Dombvidék)
core area: 65.7 ha; buffer zone: 191.4 ha; total area: 257.1 ha
Storyline

Az erdőrezervátum nagyon jól reprezentálja a Hevesi Dombvidék erdeit, a homokkő aljzaton kialakult mély völgyek, É-D-i oldalak erdőtársulásait. Még őrzi a helyi erdőgazdálkodás által kialakított erdőalakot. A területet nagyrészt (jó megtartású) bükkösök, cseres tölgyesek borítják.

1999

"The forest reserve is a very good representation of the forests of Hevesi-dombvidék: the forest associations of the deep valleys having been formed on sandstone, and of the north-south facing slopes. It has preserved yet the forest shape having been formed by the local forest management. The area is covered mainly by beech forests (in a state of good preservation) and Quercus cerris-Quercus petreaea forests."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]