Nagy-Sertéshegy Erdőrezervátum

ER-64 (HU)
core area: 65.8 ha; buffer zone: 346.1 ha; total area: 411.9 ha
Storyline

Igen változatos terület, amely sokféle kutatásra alkalmas lehet: idős elegyes bükkösökben – lékdinamika; spontán elegyes (főleg) nyíresekben – öngyérülés, fafajváltás. Az erdőrezervátum területén fiatal, telepített lucosok is találhatók, a vad állománya magas.

1999

"Quite diverse area, which can be suitable for various research: in old mixed beech forests – gap dynamics; in spontaneous mixed (mainly) birch woodlands – self-thinning and tree species conversion. Young, planted spruce stands can be found in the reserve area; the game stock is large."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]