Közös-erdő Erdőrezervátum

ER-16 (HU)
core area: 29.0 ha; buffer zone: 0.0 ha; total area: 29 ha
Storyline

1999
"Igen régóta folyamatosan erdőterület (keményfás ligeterdő - láperdő), ma középidős - de régóta nem kezelt - faállománnyal, amiben a tölgy természetesen és jól újul (a kedvezően magas vízállásnak köszönhetően). Megnyugtató védettséget élvező Bioszféra Rezervátum, azonban kis területű, védőzóna nélküli rezervátum."
Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben
1999
"It has been a continuously forested area for a long time (hardwood riverine forest – swamp forest), now it is middle-aged – but has not been managed long ago – where the oak regenerates naturally and well (due to the favourably high water level). It has comforting protection of Biosphere Reserve; however, it is a small reserve without buffer zone."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]