Publications in ER Archive

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Stahl, G., Ringvall, A. & Fridman, J. (2001): Assessment of coarse woody debris - a methodological overview. Ecological Bulletins 49: 57-70. 2001
Vojenský kartografický ústav (2001): 132 Kremnické Vrchy. Edícia turistických máp 1:50000 (Turistatérkép). 3. kiadás, VKU, Harmanec 2001
Boddy, L. (2001): Fungal community ecology and wood decomposition processes in angiosperms: from standing tree to complete decay of coarse woody debris. Ecological Bulletins 49: 43-56. 2001
Lőkös L., Peregovits L. (szerk.)(2001): Természetvédelmi közlemények 9. Magyar Biológiai Társaság, Budapest 2001
Kovács Mátyás (2001): Vadászat, természetvédelem. Országos Magyar Vadász Kamara 2001
Bartha D. és Esztó P. (2001): Magyarország erdőrezervátumainak áttekintő térképe. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): térképmelléklet 2001
Franc, Alain et al (2001): Criteria and Indicators for Sustainable Forest Management at the Forest Management Unit Level. Nancy.(France) 2001
Seiler, W. (2001): Erläuterungen zum Bannwald "Pfannenberg", Forstbezirk ....Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 28, Freiburg 2001
Tessler, Steven: Data Model and Relational database Design for the New England Water-Use data System (NEWUDS) 2001 2001
Dobos T. (2001): A természet, védelme és vadászat; Sopron 2001
Harmon, M. E. (2001): Moving towards a new paradigm for woody detritus management. Ecological Bulletins 49: 269-278. 2001
Siitonen, J. (2001): Forest management, coarse woody debris and saproxylic organisms: Fennoscandian boreal forests as an example. Ecological Bulletins 49: 11-41. 2001
Peterson, A. Townsend és Vieglais, A. David: Predicting Species Invasions Using Ecological Niche Modeling: New Approaches from Bioinformatics Attack a Pressing Problem. Bio Science, Vol. 51, No. 5. (363-371), 2001 2001
Temesi G. (2001): Az erdőrezervátumok fenntartásának általános irányelvei. Erdészeti Lapok 136(5): 141-143., Budapest 2001
Bücking, W. et al (2001): Die bannwalder "Franzosenbusch" und "kartoffelacker" in der Schwetzinger Hardt; berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 29, Freiburg 2001
Szodfridt I (2001): A makrogombák termőhely jelző szerepéről. Erdészeti lapok, CXXXVI. évf. 5. sz. 146. old. 2001
László Levente (2001): Tilos a fokozottan védett erdők gazdasági hasznosítása; 2001. szept. 14. www.Napi.hu 2001
Bartha D. (szerk)(2001): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokra épülő erdőkezelés felé; Budapest 2001
Wohlfahrt, D. és Riedel, P. (2001): Bannwald "Wilder See- Hornisgrinde. Forstbezirk Schönmünzach... Berichte Freiburger Forstliche Forschung, Heft 30; Freiburg 2001
Csányi V.(főszerk.)(2001): Magyar Tudomány; 2001/8; Budapest 2001