Farkas-sziget 1. Erdőrezervátum

ER-23 (HU)
core area: 24.3 ha; buffer zone: 50.4 ha; total area: 74.7 ha
Storyline

Egykori erek mocsári növényzetére, kisebb részben szikes gyepek helyére telepített, középkorú ültetett erdők. A faállományszerkezet ennek megfelelően homogén és jellegtelen. A szárazabb részen tájidegen fafajok találhatók. Az erdőrezervátum-kutatás céljaitól eltérő célkitűzésekkel létesített ERTI kísérleti terület.

1999
"There are middle-aged forests planted on the marsh vegetation of former brooks, replacing salt grasslands in smaller parts. Accordingly, the stand structure is homogeneous and uncharacteristic. Non-native tree species can be found on the drier parts. The reserve is an ERTI (Forest Research Institute) experimental area – with aims that are different from the objectives of the forest reserve research."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]