Kovács Gabriella (2005): A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum holtfáinak felmérése. Szakdolgozat, kézirat, Budapest

Abstract

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
Növénytani Tanszék
A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum holtfáinak felmérése
Készítette: Kovács Gabriella
Külső konzulens: Dr. Aszalós Réka
Tanszéki konzulens: Dr. Nagy József
Budapest, 2005

Notes

Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
Növénytani Tanszék
A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum holtfáinak felmérése
Készítette: Kovács Gabriella
Külső konzulens: Dr. Aszalós Réka
Tanszéki konzulens: Dr. Nagy József
Budapest, 2005

Tartalom
I. Bevezetés
II. Célkitűzés
III. Irodalmi áttekintés
III.1. Az erdőrezervátum-kutatás
III.1.1. Az erdőrezervátum-kutatásról általában
III.1.2. Az erdőrezervátum-gondolat
III.1.3. Európai együttműködés az erdőrezervátum kutatásban
III.1.4. Az erdőrezervátum-kutatás stratégiája és módszertana
III.2. A holtfa szerepe, jelentősége az erdei ökoszisztémákban és az ezzel kapcsolatos kutatások áttekintése
III.2.1. A korhadó fák szerepe az erdei életközösségek életében
III.2.2. A korhadó fák megítélése az erdészeti gyakorlatban
III.2.3. A holtfa megjelenési formái, osztályozása
III.2.4. A holtfák mérésének módszertani lehetőségei
III.3. Korhásodási fázisok
III.4. A tölgypusztulásról
IV. Anyag és módszer
IV.1. A Vár-hegy erdőrezervátum és környékének általános jellemzése
IV.1.1. A Vár-hegy erdőrezervátum elhelyezkedése, területe
IV.1.2. A Vár-hegy kőzettani kifejlődése, hidrológiája, története
IV.2. A mintaterület természetföldrajzi jellemzése
IV.2.1. A mintaterület fitocönológiai besorolása
IV.2.2. A mintaterület erdőtipológiai felosztása
IV.3. Kutatástörténet - a Vár-hegy Erdőrezervátumban folytatott faállomány-szerkezeti felmérések összefoglalása
IV.4. A holtfák felvétele
IV.4.1. A felvételezés módszertana
IV.4.2. A mintaterület holtfa mennyiségének kiszámítása
IV.4.3. Adatbázis és térinformatikai megjelenítés
IV.5. Korhadási fázisok megállapítása
V. Eredmények
V.1. Erdőgazdálkodás, erdőtörténet a Vár-hegy erdőrezervátum területén
V.1.1. Erdőtörténeti adatok és erdőhasználati módok a XIII. századtól napjainkig -a felsőtárkányi erdő rövid története
V.1.2. A Vár-hegy tölgyeseinek erdőgazdálkodási összefoglalója az 1963-2005 évi üzemtervek alapján
V.1.3. Az erdőgazdálkodási tervek kiegészítése erdő-tervezők és erdő-gazdálkodók megkérdezése alapján
V.2. A mintaterület tuskóinak és fekvő holtfáinak felmérése
V.2.1. Tuskók felmérése
V.2.2. Fekvő holtfák felmérése
V.2.3. A mintaterület holtfa mennyisége
V.3. A kocsánytalan tölgy korhadási fázisai
V.4. Erdődinamikai következtetések
V.4.1. Következtetések az üzemtervek, légifotók és a tuskó térképek összeillesztése alapján
V.4.2. A tuskók és a lékszerkezet összefüggései
VI. Összefoglalás és kitekintés
VII. Köszönetnyilvánítás
VIII. Felhasznált irodalom
IX. Táblázatok jegyzéke
X. Ábrák jegyzéke
XI. Melléklet
CD mellékletek

Címszavazva - GE

Location
ER Archívum (2005/D-003/1, 2005/D-003/2)
Strict forest reserves