Dr. Herpay I. (szerk.) (1969): Az Erdészeti és Faipari Egyetem tudományos közleményei. 1969. év 1. szám. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat, Budapest.

Abstract

Tartalomjegyzék:

Dr. Pintér Ferenc: A materialista dialektika – tudomány és módszer
Szappanos András: A Carex pilosa – gyertyános-kocsánytalantölgyesek természetes újulatának darabszám- és növekedésvizsgálata
Szappanos András: Az 1964. évi kocsánytalantölgy-makktermés vizsgálata Pilismarót 113/b erdőrészletben
Barabits Elemér: Ambrózy örökzöld tölgyei
Dr. Igmándy Zoltán: Vizsgálatok a kocsányos- (Quercus robur L.) és kocsánytalantölgy (Quercus sessiliflora Salisb.) gesztjének tartósságáról
Varga Ferenc: Adatok a gyapjaspille (Lymantria dispar L.) táplálkozás-biológiájához és ennek összefüggése a tömegszaporodásban
Dr. Moór Artúr–Dr. Roxer Egon: Egy variációs módszer a regressziós függvény meghatározására
Dr. Gunda Mihály–Tamás László: A centrális vetületek perspektív torzulásáról
Dr. Szendrey István–Juhász Miklósné: Az akác, a hárs és az olasznyár levélkataláz-aktivitásának évszakos változása
Dr. Németh Károly–Dr. Szendrey István: Adatok a karbamid-formaldehid alapú ragasztógyanták szabad formaldehid-tartalmának polarográfiás meghatározásához
Csanády Etele–Dr. Szendrey István: Egyszerű áramstabilizátor coulombmetriás mérésekhez
Hiller István: Széchenyi István erdészeti elképzelései Kaán Károly értékelése alapján
Jubileumi tudományos ülésszak
Nemzetközi gépesítési szimpozion az Erdőmérnöki Karon
Debreceni Faipari Napok
Dr. Babos Imre tiszteletbeli doktorunk

Location
ER Archívum (1969/P-002)