Papp V. (2009): Újabb adatok Dobogókő és környékének nagygombavilágához. Mikológiai Közlemények, Clusiana 48(1): 45-62.

Abstract

Papp V. (2009): Újabb adatok Dobogókő és környékének nagygombavilágához

Kétéves munkám során a Visegrádi-hegység legmagasabb pontján fekvő Dobogókőn és környékén különböző növénytársulásokban és élőhelyeken végeztem fungisztikai felméréseket. Az élőhelyek kiválasztásánál arra törekedtem, hogy a területre jellemző erdőtársulások, illetve faültetvénytypusok képviselve legyenek. Dobogókő és környékéről átfogó, rendszeres nagygomba-felvételezés még nem készült, és csak szórványos adatokat ismerünk erről a területről. A 2007-2008-as vizsgálati időszakban 16 terepi nap eredményeként mintegy 154 taxon 332 adatát regisztráltam Dobogókő négy különböző, rendszeresen vizsgált élőhelyéről, valamint az ezek környezetében lévő szórványosan kutatott területekről. A begyűjtött gombataxonok közül 53 a Visegrádi-hegységre újnak bizonyult. Az összes faj 39%-a (60 faj) szerepel a magyarországi nagygombafajok vörös listáján. A 2005-ben védetté nyilvánított nagygombafajok közül a Polyporus tuberaster előfordulását sikerült kimutatnom, két előfordulási adat alapján.

Notes

Papp V. (2009): Újabb adatok Dobogókő és környékének nagygombavilágához

Tartalom:
Bevezetés
Irodalmi áttekintés
Anyag
A vizsgált növénytársulások rövid jellemzése
Módszer
Eredmények
Fajlista
Értékelés
Rendszertani megoszlás
Az élőhelyek fungisztikai jellemzése
Irodalomjegyzék

Dobogókő, fajlista, nagygombák, Visegrádi-hegység

Location
ER Archívum (2009/P-016/1, 2009/P-016/2)
Strict forest reserves