Magyar Köztársaság Országgyűlése (2009): 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról. Magyar Közlöny 71. szám: 16273-16302.

Notes

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Tartalom
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A törvény célja
A törvény alapelvei
A törvény hatálya
Fogalommeghatározások
Az erdő
Az állami erdőkre vonatkozó szabályok
Szabad rendelkezésű erdő
A fásítás
Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület
Az erdészeti létesítmény
Az erdészeti igazgatási és az erdőgazdálkodási egységek kialakítása
Az erdőgazdálkodó és nyilvántartása
Erdő vagy erdőgazsálkodás célját közvetlenül szolgáló földterület használatának általános szabályai
Erdőgazdálkodási haszonbérlet
Az Országos Erdő Tanács
II. Fejezet
Az erdő rendeltetése és az üzemmód
Az erdő rendeltetése
Az erdő rendeltetésének megváltoztatása
Az üzemmód
III. Fejezet
Az erdőgazdálkodás tervszerűsége és engedélyezési rendszere
Az erdőgazdálkodás tervszerűsége
A körzeti erdőgazdálkodás
A körzeti erdőterv
Közjóléti erdőtervezés és nyilvántartás
Az Országos Erdőállomány Adattár
Az erdőterv
Az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása
Az erdőgazdálkodási tevékenység nyilvánosságának biztosítása
IV. Fejezet
Az erdő és fásítás telepítése
V. Fejezet
Az erdőfelújítás, az erdőnevelés, valamint az erdőszerkezet átalakítása
Az erdőfelújítás
Az erdőnevelés
A befejezett erdősítés felülvizsgálata
Az erdőszerkezet átalakítása
VI. Fejezet
Az erdőt károsító hatások elleni védekezés
Az erdővédelem általános szabályai
Védelem a károsítók károkozása ellen
Védelem a vadállomány okozta károsítás ellen
Védelem a káros tevékenységek ellen
Az erdő talajának védelme
Védelem a tűz ellen
VII. Fejezet
Erdei haszonvételek
Az erdei haszonvételek általános szabályai
Fakitermelés
Erdészeti szaporítóanyag gyűjtése
Fenyőgyanta gyűjtése, cserjék kitermelése
VIII. Fejezet
Az erdő igénybevétele és megosztása
Az erdő igénybevétele
Erdő időleges igénybevétele
Az erdő engedély nélküli igénybevétele
Az erdő megosztása
IX. Fejezet
Az erdő szállítás céljára történő igénybevétele, illetve az erdő látogatása
Az erdészeti termékek szállítása
Erdészeti termékek szállítása más használatában lévő erdőkben
A faanyag származásának igazolása
Az erdő látogatása
X. Fejezet
Az erdészeti munkák szakmai irányítása, az erdő őrzése
Az erdészeti munkák szakmai irányítása
Az erdészeti szakszemélyzet kötelezettségei és jogosultságai
Jogosult erdészeti szakszemélyzet
Bejelentési kötelezettség
XI. Fejezet
Az erdészeti igazgatás
Eljárási szabályok
XII. Fejezet
Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység, az erdőgazdálkodási bírság és az erdővédelmi bírság
Az elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység
Az erdőgazdálkodási bírság
Az erdővédelmi bírság
XIII. Fejezet
Záró rendelkezések
Felhatalmazások
Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések
Módosuló és hatályukat vesztő rendelkezések

Címszavazva - VA

Location
ER Archívum (2009/P-004)