Mészáros K. [szerk.] (2002): Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Társadalmi és információs vitaanyag (Fehér Könyv - 2002). Nemzeti Erdőprogram Programiroda - NYME-Erdővagyon-gazdálkodási Intézet, Sopron

Notes

Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram
Társadalmi, információs vitaanyag
(Fehér Könyv)

Tartalom:
Bevezetés
1. Az erdők sokrétű jelentősége
2. Nemzeti Erdőstratégia és Nemzeti Erdőprogram - definíció és történet, nemzetközi vonatkozások
2.1. Definíció és történet
2.2. Nemzetközi vonatkozások
3. Magyarország erdei és erdőgazdálkodásának fő jellemzői
3.1. Magyarország erdei
3.2. Magyarország erdőgazdálkodásának főbb jellemzői
3.3. Konfliktusok az erdőgazdálkodásban
4. Nemzeti Erdőstratégia - alapelvek
4.1. Az erdőgazdálkodás sajátosságai
4.2. Az erdőgazdálkodás alapelvei
4.3. Stratégiai célok
4.3.1. Az erdő szerepe a globális szénháztartásban és a klímaváltozás enyhítésében
4.3.2. Biológiai sokféleség, talaj- és levegővédelem és az erdő egyéb védelmi hatásai
4.3.3. Az erdő, mint a pihenés és felüdülés helyszíne
4.3.4. Az erdő, mint a környezetbarát nyersanyagok forrása
4.3.5. Tartamos erdőgazdálkodás a fenntartható fejlődés részeként és érdekében
5. Nemzeti Erdőprogram - operatív programok
5.1. Állami erdőgazdálkodás
5.1.1. Gazdálkodás a kincstári erdővagyonnal
5.1.2. Az állami erdőgazdálkodás jelenlegi szervezete
5.1.3. Operatív programok
5.2. Magán-erdőgazdálkodás
5.2.1. A magánerdők néhány jellemzője
5.2.2. A magán-erdőgazdálkodás szervezetei
5.2.3. Operatív programok
5.3. Az erdészeti szakigazgatás
5.3.1. Az erdészeti szakigazgatás felépítése
5.3.2. Az Állami Erdészeti Szolgálat feladatai a szakigazgatásban
5.3.3. Az Állami Erdészeti Szolgálat szervezeti felépítése
5.3.4. Operatív programok
5.4. Erdő- és környezet-, illetve természetvédelem
5.4.1. A védelmi célok fontossága
5.4.2. Operatív programok
5.5. Fa és nem-fa erdei termékek hasznosítása
5.5.1. A fahasznosítás stratégiai jelentősége és célja Magyarországon
5.5.2. Operatív programok
5.6. Erdőtelepítés és fásítás
5.6.1. Az erdőterület globális változása, erdőtelepítés nemzetközileg
5.6.2. Erdőtelepítés Magyarországon
5.6.3. Operatív programok
6. A Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram folyamata, társadalmi vitája
6.1. A szakértői fázis első szakasza
6.2. A szakértői fázis második szakasza
6.3. A szakértői fázis harmadik szakasza
6.4. A NES-NEP elkészítésének ütemterve
6.5. A következő feladatok
6.5.1. NES-NEP társadalmi-szakmai vita
6.5.2. NES-NEP Kommunikációs adatbázis
6.5.3. A NES-NEP munkaanyagainak folyamatos egyeztetése a társadalmi vita munkafázisában
7. Irodalom
Mellékletek
1. A nemzeti erdőprogramok kidolgozásához vezető nemzetközi erdészetpolitikai események kronológiai sorrendben
2. Jogilag nem kötelező hivatalos állásfoglalás egy globális közmegegyezés alapelveiről a világ minden típusú erdejével való gazdálkodásról, megőrzésről és fenntartható fejlesztésről (UNCED 1992, Rio de Janeiro)
3. A MCPFE résztvevői és megfigyelői
4. Az erdőgazdálkodást jellemző főbb adatok I-II. (1996-1999)
5. A tartamos erdőgazdálkodás pán-európai Kritérium és Indikátor rendszere (MCPFE, Resolution L2, 1998, Csóka-Somogyi, 2001)
6. Az erdészeti szakigazgatást meghatározó jogszabályi környezet
7. Definíciók
8. Országos jelentőségű védett természeti területek fő művelési ágak szerint, 2002. március 1.
9. Védett természeti területek Magyarországon
10. Az erdőgazdálkodás kommunikációs rendszere szereplőinek konfliktus-mátrixa


Címszavazva - VA

Location
ER Archívum (2002/P-026)