Tilos-erdő Erdőrezervátum

Printer-friendly versionPDF version
ER-22 (HU)
core area: 22.3 ha; buffer zone: 40.0 ha; total area: 62.3 ha
Posted/updated: : 2015-06-12
History:
It was declared as a forest reserve by the Decree No. 15/2000. (VI.26.) of the Ministry of the Environment (MK 2000/66: 4072-4074.).
Description:

Egyedülálló természeti értéket képviselő sziki tölgyes (erdőssztyepp-erdő), amelynek nagyobb lékeiben, mély fekvésű foltjaiban nádas, sziki kocsordos magaskórós, mozaikosan csenkeszes gyep található. A természetvédelem szempontjából "szentély"-terület, erdőgazdálkodási jelentősége azonban csekély.

1999
"It is a salt steppic oak forest (forest steppe) representative of unique nature value, in its larger gaps, low-lying patches combination of reed, tall-herb salt meadow and grassland with Festuca can be found. It is considered sanctuary area from the point of view of nature conservation; nevertheless, it has little importance in forest management."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]