Publications in ER Archive

The "Publications" and "Manuscripts, documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). We are gathering here the publications related to the aims of the Forest Reserve Programme.

Year
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, I. kötet, 1015-1742. Budapest 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, II. kötet, 1743-1807. Budapest 1896
Tagányi K (1896): Magyar Erdészeti Oklevéltár, III. kötet, 1808-1867. Budapest 1896
Bedő Albert utasítása szerint (1896) A magyar állam összes erdőségeinek átnézeti térképe...; Budapest 1896
Dárday Sándor (1897): Közigazgatási Törvénytár; A fennálló törvények, rendeletek és döntvényekből; Budapest 1897
OEE (1900): Erdészeti Rendeletek Tára erdőbirtokosok, erdészeti ügyekkel foglalkozók és erdőtisztek számára. OEE, Budapest, p. 54 1900
A m.kir.földmivelésügyi minister kiadványai 9. szám; Három év Magyarország Mezőgazdasági Politikájában 1906-1909, Budapest 1909
Útmutató a gazdasági tudósitók számára. A M. Kir. Földmivelésügyi Minister. 21. évfolyam, 1913, Budapest 1913
Wagner, Johann (1914): Die Vegetation der ärarischen Sandrpuszta Deliblát (in Südungarn); Buchdruckerei August Joerges WWE& SOHN, Selmecbánya 1914
Rapaics Raymund (1925): A növények társadalma; Bevezetés a növényszociológiába; Budapest 1925
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 1-2. sz. Sopron 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1931): Erdészeti Kisérletek, XXXIII. évf. 3-4. sz. 1931, Sopron 1931
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1932): Erdészeti Kisérletek, XXXIV. évf. 1-4. sz. 1932. Sopron 1932
Máthé I. (1933): A hortobágyi Ohat-erdő vegetációja. Botanikai Közlemények 30. kötet, 5. füzet: 163-184, Budapest 1933
Bíró Zoltán (szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. 1. füzet, 1933, Budapest 1933
Kovácsik D. (1933): Az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 433-437. 1933
Bíró Zoltán(szerk.)(1933): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület Közlönye; LXXII. évf. II. füzet, 1933, Budapest 1933
Muzsnay G. (1933): Néhány szó az őserdőkről. Erdészeti Lapok 72: 1191-1199. 1933
Béky A. (1933): A böhöncökről. Erdészeti Lapok 72(2): 229-231. 1933
Roth Gy és Fekete Z (1933): Erdészeti kísérletek. XXXV. évfolyam, 1.2 szám. Sopron 1933