Manuscripts & Documents in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts & Documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). The catalogue of the "Manusccripts & Documents" is also open for public.

Year
Mázsa K. és Borhidi A. [szerk.] (2003): Az 1998-99 évi erdőrezervátum felmérés és kutatási szempontú besorolás eredményeként elkészült adatlapok feldolgozása, összesítő tanulmány készítése. Kézirat, Vácrátót (More) 2003
Magyar Zs. (2003): Lombkorona-szerkezet légifelvételeken alapuló vizsgálata erdőrezervátumban. Kézirat, Sopron (More) 2003
Standovár T. (2003): Faállomány-szerkezeti felmérések az Alsó-hegy Erdőrezervátum területén II. (More) 2003
Molnár A. (2003): A Galatello-Quercetum roboris növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Debrecen (More) 2003
Matuszka R. (2003): A Veránka-sziget digitális domborzatmodelljének (DDM) elkészítése, a DDM pontosságvizsgálata és erdészeti–vadgazdálkodási szempontú elemzése (More) 2003
Ódor, P. (2003): The importance of coarse woody debris for bryophyte vegetation of semi-natural beech forests (More) 2003
Aszalós R. és Magyar Zs. (2003): Faállomány-szerkezeti felmérés az országos Erdőrezervátum-hálózat kiválasztott mintaterületein. Kézirat, Vácrátót (More) 2003
Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület (2002): Melegkedvelő tölgyes (Corno-Quercetum pubescentis-petraeae Jakucs et Zólyomi 1928) monitorozása a Gödöllői Dombvidék TK területén (V. projekt) -Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Budapest (More) 2002
COST Technikai Bizottság (2002): COST E4 Akció. Európai Erdőrezervátum-kutatási Hálózat. Küldetés, célok, eredmények, kapcsolatok, javaslatok és partnerek. Zárójelentés. Kézirat, fordította: Kreszívnik V. (More) 2002
European Community (2002): Second Report of the European Community to the Convention on Biological Diversity. Thematic Report on Forest Biodiversity. (More) 2002
Takács G. [szerk.] (2002): Cönológiai monitoring a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területén (V. projekt részére átadott jelentés) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Sarród (More) 2002
DRAFT, Memorandum of Understanding for the implementation of a European Concerted Research Action designated as COST Action E... (More) 2002
Rekettye Táj- és Természetkutató Egyesület (2002): Égeres láperdő (Thelypteridi-Alnetum) monitorozása az Ócsai Tájvédelmi Körzetben (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Budapest (More) 2002
Temesi Géza (2002): Dialógus az erdőgazdálkodásról és a természetvédelemről; Felkészítő anyag; Kézirat, Budapest (More) 2002
Lelkes A. (2002): A Vicio oroboidi-Fagetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Csopak (More) 2002
Horváth F., Mázsa K., Temesi G. (2001): Az erdőrezervátumokra kidolgozott hosszú távú fenntartási tervek bemutatása; Kézirat, Vácrátót (More) 2001
Mázsa K. és Horváth F: Az Erdőrezervátum Program aktuális helyzete, eredményei, 1998-2001. Kézirat, Vácrátót (More) 2001
Papp B. és Lőkös L. (2001): Briológiai és lichenológiai felmérés a Csókás-tető erdőrezervátum mintaterületén; Kézirat, Budapest (More) 2001
Ortmann-né Ajkai A. (2001): Kisszentmártoni liget- és láperdők Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Pécs (More) 2001
ER-Program,WWF-MME fajvédelmi tervek. UHU. 2001.Kézirat, Vácrátót (More) 2001

Pages