Manuscripts & Documents in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts & Documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). The catalogue of the "Manusccripts & Documents" is also open for public.

order:
field_publ_ev
Yearsort ascending
A Környezetvédelmi Miniszter 2000(...) KöM rendelete az ökológiai hálózatra vonatkozó részletes szabályokról. 2000. Kézirat, Budapest (More) 2000
Pálfai L. [összeállította](2000): A Bükkhát erdőrezervátum magterületének kijelölésével kapcsolatos viták, levelezések, javaslatok és parlamenti interpelláció. Kézirat, Vajszló (More) 2000
Horváth Ferenc és Krasser Dóra: javaslat a "Habitat Directive" Annex I. mellékletének bővítésére a magyarországi védendő, ritka és/vagy értékes erdőtársulások, erdei élőhelyekre vonatkozóan. 1998/1999. Kézirat, Vácrátót. (More) 1999
Bartha Dénes (1999): Magyarország erdőtársulásai, kitekintéssel a Kárpát-medence egészére; Kézirat, Sopron (More) 1999
Bartha Dénes (szerk.)(1999): Természetközeli erdőgazdálkodás;A természetes és természetszerű erdők kezelése és regenerálása; Kézirat, Budapest (More) 1999
Mázsa K. és Horváth F. (1999): A magyarországi erdőrezervátum program célkitűzései, feladatai, eddigi eredményei, (előadás); Kézirat, Vácrátót (More) 1999
Horváth F. [szerk.] (1999): Az 1998/99-es országos felmérés dokumentum-fotóinak áttekintő nyomtatása és beszkennelt állományai. Kézirat, Vácrátót (More) 1999
Vadgazdálkodási üzemterv; Ócsai Tájvédelmi Körzet; Minta, 1999; Kézirat, Vácrátót (More) 1999
Czájlik P. (1999): A "Vásárhelyi István" Természetvédelmi Körnek és az eddigi tevékenységének rövid bemutatása. Kézirat, Budapest (More) 1999
Sipos F. és Vajda Z (szerk.)(1999): Erdőkezelési koncepció a KNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken; Kézirat, Vácrátót (More) 1999
Gálhidy L. (1999): Természetközeli és gazdasági erdőállományok szerkezetének összehasonlító vizsgálata. Kézirat, Budapest (More) 1999
Standovár T. (1999): Erdei növényzet fajösszetételének, diverzitásának, szerkezeti sajátságainak és ezek állomány-szerkezet függésének vizsgálata (More) 1999
Pászty G. (1998): A Kékes Észak Erdőrezervátum vegetációtérképe. Szakdolgozat. Kézirat, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest (More) 1998
Papp Mária: Változások a lágy szárú növényzetben a síkfőkúti cseres-tölgyes erdőben és környékén 25 év távlatában. ER Archívum, 1998/D-073/1, 2. Kézirat, Vácrátót. (More) 1998
Király G. (1997): Nagyterületi erdőleltározás digitális űrfelvételek felhasználásával (More) 1997
Varga B. (1997): Leány-völgy Erdőrezervátum (61) Hosszútávú Fenntartási Terve. Kézirat, Eger (More) 1997
Bartha D., Tímár G.(1996): Erdőgazdálkodás és természetvédelem; Kézírat (More) 1996
Takács A. A. (1996): A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum botanikai állapotfeltárása. Kézirat, Bodmér (More) 1996
Czájlik P. (1996): COST E4 Forest Reserves Research Network. Az európaszintű tudományos együttműködési program nemzetközi politikai és szakmai vonatkozásai. Kézirat, Budapest (More) 1996
Király Z. (1996): A Burok-völgy kezelési terve (More) 1996

Pages