Manuscripts & Documents in ER Archive

Printer-friendly versionPDF version

The "Publications" and "Manuscripts & Documents" are separately managed collections of the Forest Reserve Programme Archive (ER Archive). The catalogue of the "Manusccripts & Documents" is also open for public.

order:
field_publ_ev
Yearsort ascending
Mázsa K. és Balázs B. [összeállította] (2007): Felsőtárkány állami erdő üzemterve 1953-1963. Kézirat, Vácrátót (More) 2007
European Environment Agency (2007): Halting the loss of biodiversity by 2010: proposal for a first set of indicators to monitor progress in Europe. Technical report, Copenhagen (More) 2007
Mázsa K. és Balázs B. [összeállította] (2007): Az egri érseki uradalom felsőtárkányi erdőbirtokának (A és B üzemosztály) általános leírása 1887/88. Kézirat, Vácrátót (More) 2007
European Environment Agency (2007): Land-use scenarios for Europe: qualitative and quantitative analysis on a European scale. Technical report, Copenhagen (More) 2007
Mázsa K. és Balázs B. [összeállította] (2007): Felsőtárkányi erdészet erdőállomány gazdálkodási terv 1986-2000. Kézirat, Vácrátót (More) 2007
Vácz Sándor:(2006) Helyzetértékelő és feladat-meghatározó tanulmány "A Közép-Beregi sík komplex élőhely rehabilitációjára"2006, Kézirat, Nyíregyháza (More) 2006
Mázsa Katalin (2006): Vétyemi Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv; Kézírat, Vácrátót (More) 2006
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron (More) 2005
Az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaira tervezett faállomány-szerkezeti felmérés, az MVP FAÁSZ módszerének értékelése és vitája; WORKSHOP, Kézirat, Vácrátót (More) 2005
Bóka Z. és Csernyi R. (2005): A Szalafő "Őserdő" Erdőrezervátum felmérése és vizsgálata. Diplomamunka. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-004) (More) 2005
Jelitai E. (2005): Csókás-völgy Erdőrezervátum (63) - Eseménykövetés 2005 május 30 - június 2. Kézirat (More) 2005
Bartha D. (2005): A magyarországi erdők természetességének vizsgálata. Kézirat, Sopron (More) 2005
Kovács G. (2005): A felsőtárkányi Vár-hegy erdőrezervátum holtfáinak felmérése. Kézirat, Budapest (More) 2005
Máté M. (2005): A tájhasználat hatásának vizsgálata az őrségi erdők fajkészletére nézve (More) 2005
Szarvas P. (2005): Gemenci erdőrezervátumok. Kézirat, Pécs (More) 2005
Baczó A. (2005): Erdőszerkezet és madárközösség kapcsolatainak vizsgálata (More) 2005
Király G. (2005): A Hidegvíz-völgy Erdőrezervátum (ER-46) kezdeti geodéziai munkái (részben) a 2005-ös Geodéziai Nagygyakorlat keretében. Kézirat, Sopron (More) 2005
Tanács E. (2005): A termőhely-növényzet kapcsolat, az erdőtörténeti háttér és a faállomány-szerkezeti jellemzők vizsgálata a Haragistya–Lófej Erdőrezervátum területén - ELLENŐRIZNI KELL! (More) 2005
Mázsa, K., Kotroczó, Zs., Aszalós, R. et al (2005): Forest dynamical processes: decline and regeneration in sessile oak forests in the Bükk mts., Hungary; International Conference, Alnarp, South Sweden, 2005 (More) 2005
Standovár T. (2005): Középhegységi lomberdők természetes bolygatásainak vizsgálata távérzékeléses módszerekkel (More) 2005

Pages