ER HTV kimutatások a nyilvánosság számára

Nyomtatóbarát változatPDF version

Az alábbi nyilvános ER HTV kimutatások az erdőrezervátumok magterületein létesített ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjainak (MVP) felmérése és adatfeldolgozása alapján, közvetlen lekérdezéssel (on-line) készülnek. Részletesebb kimutatásokat regisztrált felhasználók láthatnak.

Jelenleg az adatbázisban feldolgozás alatt álló ER HTV projektek száma:

... a feldolgozás alatt álló mintavételi pontok (MVP) száma:

... a bevitt élő fa v. cserje felmérések (FAÁSZ, d130 >= 5cm) száma:

... a bevitt álló holtfa v. csonk felmérések (FAÁSZ, 4H v. 4CS) száma:

... a bevitt fekvő holtfa felmérések (FAÁSZ, 4F) száma:

... a bevitt újulat és cserje (UJCS) észlelések száma:

... a bevitt aljnövényzeti (ANÖV) észlelések száma:


FAÁLLOMÁNY ZÁRÓDÁSI KATEGÓRIÁK GYAKORISÁGA
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . TO20: 0%-20%, TO40: 21%-40%, TO60: 41%-60%, TO80: 61%-80%, TO100: 81%-100% közötti záródás
. . Znull - záródás érték hiányzik ('null')


TÖRZSSZÁM ÉS KÖRLAPÖSSZEG STATISZTIKA
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . Nelo, Nstd - a hektáronkénti törzsszám becsült átlaga és szórása (élőfa/ha)
. . Gelo, Gstd - a hektáronkénti körlapösszeg becsült átlaga és szórása (m2/ha)


TÖRZSSZÁM ÁTMÉRŐOSZTÁLYOK SZERINT
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . N_D015 - a hektáronkénti törzsszám becsült átlaga az 5-15cm átmérőosztályban (élőfa/ha)
. . N_D035 - a hektáronkénti törzsszám becsült átlaga a 15-35cm átmérőosztályban (élőfa/ha)
. . N_D055 - a hektáronkénti törzsszám becsült átlaga a 35-55cm átmérőosztályban (élőfa/ha)
. . N_D075 - a hektáronkénti törzsszám becsült átlaga az 55-75cm átmérőosztályban (élőfa/ha)
. . N_D999 - a hektáronkénti törzsszám becsült átlaga a > 75 cm-nél átmérőosztályban (élőfa/ha)


A FEKVŐ HOLTFA BECSÜLT MENNYISÉGE
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . LINEAHO - a transzekt mintavétel összes hossza (m)
. . MINTASZ - a transzekt felmérés során kapott összes mintaszám (db)
. . FHOLTFA - a fekvő holtfa átlagos mennyisége (m3/ha)
. . FHF_std - a fekvő holtfa szórása (m3/ha)


AZ ÚJULAT SŰRŰSÉGE AZ ÚJULATI- ÉS CSERJESZINTBEN
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . N_uj_uj - az újulat (fafajok) sűrűsége (újulat/ha) az újulati szintben (50-130cm)
. . N_uj_cs - az újulat (fafajok) sűrűsége (újulat/ha) a cserjeszintben (>130 cm, 5cm-nél vékonyabb)
. . N_ujulat - az újulat (fafajok) sűrűsége (újulat/ha) összesen a két szintben


AZ ÚJULAT CSÚCSRÁGOTTSÁGA AZ ÚJULATI- ÉS CSERJESZINTBEN
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . RGSG_uj - az újulat (fafajok) rágottsága (%) az újulati szintben (50-130cm)
. . RGSG_cs - az újulat (fafajok) rágottsága (%) a cserjeszintben (>130 cm, 5cm-nél vékonyabb)
. . RAGTTSAG - az újulat (fafajok) rágottsága (%) együttesen a két szintben


AZ ALJNÖVÉNYZET MVP-OKBAN MÉRT ÁTLAGOS FAJGAZDAGSÁGA
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . NÖFSZ_avg - a MVP-ok aljnövényzetének átlagos fajszáma (növényfaj/MVP)
. . NÖFSZ_std - a MVP-ok aljnövényzet fajszámának szórása (növényfaj/MVP)


NÖVÉNYFAJOK GYAKORISÁGI ELOSZLÁSA AZ ALJNÖVÉNYZETBEN
magyarázat:
. . ERHTVPRJRNEV - az ER HTV felmérési projekt rövid neve
. . MVP - a mintavételi pontok száma
. . TO_200 - a lokálisan nagyon kicsi relatív gyakorisággal (0 - 0,200) előforduló fajok összesen
. . TO_400 - a lokálisan kicsi relatív gyakorisággal (0,201 - 0,400) előforduló fajok összesen
. . TO_600 - a lokálisan közepes relatív gyakorisággal (0,401 - 0,600) előforduló fajok összesen
. . TO_800 - a lokálisan nagy relatív gyakorisággal (0,601 - 0,800) előforduló fajok összesen
. . TO1000 - a lokálisan igen nagy relatív gyakorisággal (0,801 - 1) előforduló fajok összesen