ER Útmutató a szerzőknek

Nyomtatóbarát változatPDF version

ÚTMUTATÓ A SZERZŐKNEK

Kéziratokat a szerkesztőség címére kérjük postázni,
azok elbírálása folyamatos. A kéziratokat felkért lektorok véleményezik.
A szerzők 2-3 hónapon belül kapnak választ a kézirat közlésre való elfogadásáról, vagy a kiegészítés, átdolgozás szükségességéről, esetleg a kézirat visszautasításáról — a lektorok csatolt írásbeli véleménye alapján.

Az elfogadott és a javításokon átesett kéziratok szerkesztett és tördelt
változatát a szerzők végső korrektúra és hibajavítás céljából visszakapják, egyúttal nyilatkozniuk kell szerzői jogosultságukról és arról, hogy az eredeti kéziratot máshol nem nyújtották be közlésre. A szerzők (első szerzők) a korrektúrapéldány minden oldalának aláírásával jelzik a kiadónak
a megjelentetés jóváhagyását.

A kéziratokat gondosan, tudományos igényességgel összeállítva,
két példányban, kettes sorközzel kinyomtatva, majd végső (lektorálás után
javított) változatában digitálisan is kérjük a szerkesztőségbe benyújtani.
A szöveg és táblázatok végső kinézetét a technikai szerkesztő készíti el a kiadvány arculatának megfelelően, ezért azokat a legegyszerűbb módon, különösebb formázás nélkül, csak a tartalmi kiemelések jelzésével kérjük átadni, a szokásos szövegszerkesztő, ill. táblázatkezelő formátumok valamelyikében. A kinyomtatott kézirat lapjain oldalsorszámozást és a fájl(ok) nevét is fel kell tüntetni.
A grafikus mellékleteket (ábrákat, rajzokat, térképeket, képeket) legalább egy közlésre alkalmasan kidolgozott példányban kell benyújtani. Mérvadónak az "ER"-ben eddig megjelent mellékletek számítanak, de ezek végső elkészítéséhez/elkészíttetéséhez bonyolultabb esetekben
a szerkesztővel való külön megbeszélést javasoljuk.

A kéziratok követendő alapszerkezete a következő legyen:
cím, szerző(k), szerző(k) címe (a kapcsolattartó szerző részletes postai és e-mail címe), tárgyszerű összefoglalás magyarul és angol vagy német nyelven, (a címben használt szavaktól eltérő) kulcsszavak, bevezetés, további (legfeljebb 3-as alárendeltségig tagolt) fejezetek, köszönetnyilvánítás, irodalomjegyzék, mellékletek, táblázatok/ábrák/képek sorszámozott jegyzéke (fájlnevek pontos feltüntetésével, ha digitális állományok is vannak).

További kérdéseivel forduljon a szerkesztőhöz, Horváth Ferenchez.