Publikációk

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

 

Év
Soó Rezső (1978): Bibliographia synoecologica scientifica hungarica 1900-1972; Akadémiai Kiadó, Budapest 1978
Uherkovich Á (szerk.)(1978): Dunántúli Dolgozatok, (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Ősborókás élővilága, I.; Pécs 1978
Kovács M. és Priszter Sz. (1977): Védelmet kívánó növényfajaink és növénytársulásaink. MTA Biol. Oszt. Közl. 20: 161-194. 1977
Papp Mária: Changes in the Phytomass and Production of the Herbaceous Layer in the Quercetum Petraeae-cerris Forest after selecting by Foresters.Acta Botanica, Tomus 23, (1-2),pp. 179-192. 1977 1977
Simon Tibor (1977): Vegetationsuntersuchungen im Zempléner Gebirge; Budapest 1977
Papp M., Jakucs P. Phytozönologische Caracterisienung des Quercetum petraeae-cerris-Waldes des Forschungsgebiets "Sikfőkut Project" und seiner Umgebung. Acta Biologica Debrecina, 13, (109-119)1976. Debrecen 1976
Kovács J (1976): Szalajka-völgyi Erdei Múzeum, Eger 1976
Halász Tibor et al (1976): Mátrai üdülőterület erdészeti tájrendezési programja; Budapest 1976
A Mátra Múzeum Vadászattörténeti-vadászati gyűjteményének katalógusa, 1. 1976, Gyöngyös 1976
Rakonczay Z. (1976): Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1976. OTvH határozata a Kékestetői természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről. Tanácsok Közlönye XXV. évf. 11 szám: 188. 1976
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1976): A fagazdasági vállalatok ökonómiai alapjai; Budapest 1976
Klepac, D. (1976): Uređivanje šuma. In Prpić, B., Antoljak, R., Piškorić, O.: Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976 kroz stranice šumarskog lista [History of Croatian Forestry 1846-1976 in the pages of šumarski list (Journal of Forestry)], Zagreb 1976
Gyarmatiné Proszt S.(szerk.)(1976): Erdészeti kutatások. Az Erdészeti Tudományos Intézet Közleményei, 1975.VOL.71.I. Budapest 1976
Asbóth Béla (1975): Szabványgyűjtemények 38. Fahasználat; Szabványkiadó, Budapest, 1975 1975
Papp Zoltán Sándor (1975): A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Natura, Budapest, 1975 1975
Horváth Imre(szerk.)(1975): Botanikai Közlemények, 62. kötet, 3. füzet, Budapest 1975
Keresztesi Béla és Márkus László (szerk.)(1975): A fagazdaság ökonómiai alapjai; Budapest 1975
Gencsi L.(szerk.)(1975): Az Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei; Erdészet-Faipar-Geodézia; 1974. 3. sz. 1975
Kolossváry Szabolcsné (szerk.) (1975): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. (Tanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest. 1975
Marschall, J. (1975): Hilfstafeln für die Forsteinrichtung [Segédtáblák erdőgazdálkodók részére]. Österreichischer Agrarverlag, Wien (részletek kimásolva) 1975