Publikációk

Az ER Archívum külön kezeli a "Publikációk"-at és külön a "Kéziratok, dokumentumok"-at. Ebben a gyűjteményben az ER Program célkitűzéseihez kapcsolódó szakcikkek és kiadványok találhatók.

 

Év
Sándor András (szerk.)(1983): Bükki Nemzeti Park; Kilátás a Kövekről; Budapest 1983
Erdey Gy.(szerk)(1983): A legfontosabb természetvédelmi jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege; Budapest 1983
Nemzetközi Erdőnevelési és Faterméstani Konferencia Magyarországon(1983) ERTI Budapest 1983
Creutz, G (1983): Greifvögel und Eulen, Spechte, Hühner, Tauben u.a. Berlin 1983
Vas Károly (1983): Erdőgazdasági ismeretek.(tankönyv) Budapest 1983
Magyar Eszter(1983): A feudalizmus kori erdőgazdálkodás az alsó-magyarországi bányavárosokban (1255-1747); Budapest 1983
Csekő Sándor(szerk.)(1983): Vadászat Magyarországon az állami gazdaságok területén. Budapest 1983
Sárvári János (szerk.)(1983): Publikációk 1979-1982; Erdészeti Tudományos Intézet, Budapest 1983
Bakalár S-né, Orbán S., Suba J. és Takács B. (1983): A Cypripedium calceolus L. feltárt termőhelyei a Bükk-hegységben és környékén. Fol. Hist.-nat. Mus. Matr. 8: 77-83. 1983
Berdár Béla(szerk.)(1983): Az őz és vadászata; Budapest 1983
Uherkovich Á (szerk.)(1983): Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat; A Barcsi Borókás élővilága, III. Pécs 1983
Leibundgut, H. (1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart 1982
Leibundgut, von H(1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Neue Zürcher Zeitung:Nr.249. Mittwoch 1982
Csapody, I. & Jakucs, P. (1982): The relationship between Hungarian forestry research and vegetation research. In: Jahn, G. (ed.): Handbook of Vegetation Science Part 12: 225-266., Dr. W. Junk Publishers, The Hague/Boston/London 1982
Bücking W, König E, Krieglsteiner J.G et al (1982): Der Bannwald "Steinhäusle", Freiburg 1982
Fehér György (1982): A mezőgazdasági kísérletügy kialakulása Magyarországon (1869-1924); Budapest 1982
Keresztesi Béla (szerk.)(1982): Magyar Erdészet 1954-1979; Budapest 1982
Stefanovits Pál (1981): Talajtan; Budapest 1981
Gencsi László(szerk.)(1981): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Debrecen 1981
Járó Zoltán et al (1981): Agrártudományi Közlemények 40. 1981.Budapest 1981